U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Slovo

Kategorie: úvod | Autor: Martina Lžičařová

Při návštěvě Meridy (reportáž jste si mohli přečíst minule) byla moje kolegyně svědkem, jak se všichni obyvatelé chatové osady těšili na velký prázdninový turnaj v nohejbale. Než stačil Chatař & chalupář v září vyjít, měli meriďáci rázem jiné starosti – přišla velká voda a odnesla nejen všechno, co jí leželo v cestě, ale i letošní plány jak na turnaj, tak na oslavy osadních sedmdesátin. Povodně pokazily zbytek léta mnoha našim čtenářům a přátelům; stejně jako vy, strachovali jsme se o své známé na Písecku, Plzeňsku, v Ústí nad Labem i jinde.O to víc nás těší, jak rychle zareagovali výrobci stavebních materiálů i firmy zabývající se odvlhčováním zdí. S čerstvou nabídkou firem jste se mohli seznámit už v č. 9, s další konkrétní pomocí na Mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH v Pražském veletržním areálu v Letňanech, který se konal začátkem září. Ve dvou poradenských centrech pro likvidaci následků povodní čekali přední odborníci, připravení zodpovědět jakoukoliv otázku. Nyní, již po uzávěrce, se na nás obrátil známý výrobce izolačních materiálů, firma Rockwool, s nabídkou všem, kdož by měl po záplavách problémy s izolacemi. Vyzývají čtenáře, aby nepoužívali při zateplování izolační materiály z minerálních vláken (vata), jestliže se balíky dostaly do styku s povodňovou vodou. Jakékoliv dotazy týkající se jak izolací vestavěných v konstrukcích, tedy nepřístupných, tak volně přístupných, se kterými se mohla proudící nebo postupně stoupající zátopová voda dostat přímo do kontaktu, vám rádi zodpoví odborníci na bezplatné informační lince: 800 161 161. Nebezpečí je skryto jak v možném poškození izolačních hmot z hlediska tepelně technického, tak hygienického. O podrobnostech se dočtete ve stavební rubrice v příštím čísle.

Slovo