U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tmely a práce s nimi

Kategorie: Dílna | Autor: Miroslav Jelínek

Tmely jsou podle definice ze slovníku z roku 1972 přípravky, které tuhnou po určité době a slouží ke spojování různých předmětů. Slovník však nepostihl skutečnost, že část z nich je určena k vyrovnání povrchů nebo zaretušování spár a že mnohé ze tmelů tuhnou okamžitě, některé naopak zůstávají elastické trvale.

Ještě před nějakými patnácti lety bylo možné v běžných prodejnách hotově zakoupit pouze nitrokombinační tmel na dřevo (tzv. dřevotmel) a sklenářský kyt vyráběný vmícháním plavené křídy do fermeže. Potřebné tmely proto domácí kutilové (ale i profesionální lakýrníci) připravovali svépomocně tak, že do lepicí hmoty libovolného typu vmíchali plnidlo – vhodnou práškovou hmotu (nejčastěji malířskou hlinku, plavenou křídu nebo pemzový prášek). Pro zlepšení vzhledu dřeva bylo možno vhodné lepidlo (klih, lepidla škrobová, kaseinová, klovatina) zahustit jemnými dřevěnými pilinami nebo dokonce moukou – po přebroušení vytvrzené hmoty se tak dosáhlo dokonalého povrchu a povrchové struktury často k nerozeznání od původního dřeva. Dostupnost moderních dvousložkových pryskyřic (zejména Epoxy 1200) s vysokou lepicí schopností umožnila do hmoty zapracovat větší množství plnidla; tmel i tak zůstal pevný a při optimálním množství práškové hmoty bylo možné dosáhnout podobné tvrdosti i zbarvení jako je okolní materiál. Pro některé stavebnické práce, pro které se dříve používaly malty, se vyrábějí lepicí tmely s mnohem lepšími vlastnostmi (rychlost vytvrzování, pevnost) než měly původní materiály. Tmely se osvědčily nejen pro spojování nejrůznějších materiálů, ale i pro zlepšení vzhledu jejich povrchu.

Jaké tmely na co

V současné době lze i v běžných prodejnách s barvami a laky napočítat mnoho desítek typů tmelů od řady výrobců, ve specializovaných obchodech pak ještě další, určené pro profesionály (pro dotěsňování spojů potrubí, pro utěsnění dílů spalovacích motorů atd.). Žádný tmel není všestranně použitelný, a to dokonce ani tmely označené jako univerzální. Tmel určený pro retuš dřeva nelze samozřejmě použít například pro tmelení skleněných tabulí akvária a naopak. Proto je nutné vždycky si pečlivě přečíst návod k použití na kartuši. Tmely je možné obecně rozdělit na tmely na dřevo, tmely stavební (silikonové, akrylátové, sádrokartonářské), sklenářské, kamnářské, pokrývačské, karosářské a speciální. Podle vytvrzování na jednosložkové a dvousložkové (některé polyesterové sestávají ze tří složek), z hlediska fyzikálního na vytvrzovatelné a na trvale měkké.

Technika tmelení

Na suchý, očištěný, popřípadě odmaštěný podklad nanášíme koupený nebo vlastnoručně připravený tmel špachtlí tak, aby materiál vykazoval mírné převýšení (většina z nich při vytvrzování zmenšuje objem). Rychleschnoucí tmely (nitro či akrylové) je vhodné nanášet ve dvou až více vrstvách, dvousložkové tmely je vhodné namíchat natolik husté, aby “neodtekly”, popřípadě je fixovat lepicí páskou, kterou po vytvrzení odstraníme. Po definitivním vytvrzení tmelů je nutné jejich povrch zbrousit na úroveň okolní plochy. Nahrubo brousíme vibrační nebo pásovou bruskou (zrnění brusného papíru na dřevo 60 až 80, na kámen podle struktury povrchu), dokončovací práce vždy provádíme ručně, jemnějším brusným papírem (na dřevo zrnění 120 až 180) na dřevěném špalíku. Na dřevě brousíme po létech, na kameni krouživým pohybem.

Tmely na dřevo

Na chybějící části dřevěných předmětů naneseme v silnější vrstvě vhodný tmel; po ztvrdnutí (druhý den) přebytečné množství odbrousíme tak, aby přechod z původního materiálu nebyl znatelný. Tyto práce vyžadují dobrý zrak, pevnou ruku a výtvarné cítění. Tmelem vyspravíme také praskliny. V případě, že dřevěný předmět byl tmelen již dříve, pokusíme se původní tmel odstranit, protože hrozí nebezpečí, že nový materiál na něm držet nebude. Týká se to zejména klihu, který léty tmavne a ztrácí soudržnost.

Stavební tmely

Prefabrikované tmely jsou dodávány v kelímcích a zejména v tzv. kartuších o obsahu kolem 310 ml, z nichž se hmota vytlačuje pomocí aplikátoru přímo na místo, které má být tmeleno. Tmely jsou určeny pro vyplňování trhlin a spár ve zdivu i jiných stavebních materiálech. Pod prakticky shodnými názvy je vyrábějí nebo dovážejí četné firmy (např. Den Braven, Soudal, Kitfort, Kvadro a mnohé další). Z pestré nabídky uvádíme nejpoužívanější. Univerzální stavební tmel se používá k utěsňování spár mezi dřevěnými částmi, betonem, sklem, kovy, plasty, keramickými výrobky i pro netěsnosti v automobilech. Není vhodný pro materiály, které by mohla organická rozpouštědla v tmelu narušovat. Nedrží na termoplastech. Po vytvrzení jej lze přetírat alkydovými laky i laky a barvami ředitelnými vodou. Sádrový brousitelný tmel je určen pro vyplňování a utěsňování menších spár (o šířce 4 – 25 mm a hloubce 6 – 8 mm) a prasklin v betonu, kameni a mezi těmito materiály a kovy. Nelze jej používat pro výrobu akvárií, na povrchy z polyetylenu, polypropylenu a teflonu. Po vytvrzení je možné povrch tmelu opatřit libovolným nátěrem. Stavební polyuretanový tmel je určen pro vyplňování spár mezi stavebními díly, nejen porézními, včetně kovů a PVC. Příliš savé materiály je vhodné opatřit základním nátěrem (syntetickou základní barvou). Tmel odolává vodě, korozivnímu prostředí i ultrafialovému záření. Akrylový tmel má dobrou přilnavost zejména k porézním materiálům, takže je určen pro tmelení prasklin ve zdivu a v sádrokartonu. Je omyvatelný a dá se přetřít syntetickými i interiérovými barvami. Pro retušování stavebních materiálů je velmi vhodný, protože na jeho povrchu dobře drží barvy vodou ředitelné, syntetické i malířské. Silikon-akrylový tmel je plasticko-elastický tmel, který má dobrou přilnavost k porézním i neporézním materiálům, natřenému dřevu a podobným materiálům. Tmel je určen pro tmelení prasklin zdiva a sádrokartonu; protože odolává vodě, je možné jej použít i pro venkovní aplikace a na vlhké podklady. Po vytvrzení se stává transparentním. Dá se přetírat syntetickými i vodou ředitelnými barvami. Neutrální silikon je trvale elastický, odolný vůči teplotám od -60 °C do +200 °C. Má vysokou přilnavost k většině materiálů, nezpůsobuje oxidaci oceli. Je určen zejména pro sklenářské práce, pro zasklívání oken dřevěných i plastových, pro utěsňování dilatačních spár, spojování a těsnění umyvadel, van, sprchových koutů, dřezů a pro zdravotnické provozy. Sanitární silikon je rovněž trvale elastický tmel. Obsahuje fungicidní látky, je mimořádně odolný vůči plísním, vodě i teplotám (-60 °C až +200 °C). Je určen pro použití v sanitárním prostředí (koupelny, WC) a všude tam, kde musí tmel vzdorovat vodě (například i na lodích). Tmel se nanáší na suchý, čistý a odmaštěný povrch, do 5 minut po nanesení se musí uhladit vodou se saponátem. Při práci se musí větrat (uvolňuje se kyselina octová). Nedrží na něm žádná z barev! Univerzální silikon je trvale elastický, odolný vůči teplotám od -40 °C do +160 °C. Má vynikající přilnavost ke sklu, glazované keramice, porcelánu, kovům i jiným materiálům opatřeným nátěrem. Je vhodný jako zasklívací tmel ve sklenářství, pro tmelení a utěsňování v sanitárních prostorách, koupelnách a kuchyních. Povrch tmelu se nedá přetírat žádnou z barev. Sklenářský silikon je určen pro těsnění skel, k nimž má vysokou přilnavost. Používá se k lepení hladkých (i glazovaných a leštěných) materiálů včetně plastů. Jeho předností je skutečnost, že povrch tmelu trvale odpuzuje vodu i jiné tekutiny; nevýhodou je, že jej (z téhož důvodu) nelze přetírat barvami. Parketový tmel je určen pro vyplňování a utěsňování spár mezi parketami, dřevěnými i laminátovými podlahami, takže spoje nepropouštějí vodu ani vlhkost. Lze jej samozřejmě používat i pro tmelení dřeva, nejen pro podlahy, jakož i podobných materiálů. Tmel se dá dobře brousit i povrchově upravovat (barvit, lakovat). Stavbařský butylenový tmel (tzv. medvědí lejno) je trvale plastický, vyznačuje se dobrou přilnavostí ke všem stavebním materiálům. Tmel je vhodný pro utěsňování spár zdiva, betonu atd. zejména tam, kde dilatace (tepelná roztažnost) stavebních dílů neumožňuje použití tmelů, které se vytvrzením stanou křehkými. Střešní bitumenový tmel je lepicí i těsnicí hmota na bitumenové bázi. Protože má vynikající přilnavost i na mokré podklady, je vhodné jej používat pro opravy střešní krytiny na bázi asfaltu (tzv. bonský nebo kanadský šindel) a k dotěsňování střešních spojů.

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD

* Protože obaly různých tmelů si jsou podobné, je vždycky nutné (abychom je nezaměnili) přečíst si pečlivě instrukce výrobce a respektovat je.

* Některé tmely mají omezenou životnost (např. neutrální silikon 6 měsíců), takže je raději nenakupujeme do zásoby.

* Tmely velice dobře drží nejen na běžných stavebních podkladech, ale i na rukou a oblečení, proto pracujeme s ochrannými rukavicemi a ve starších montérkách.

* Do disperzních tmelů, které obsahují vodu, není vhodné přimíchávat dřevěný prach, protože ten vodou nabobtná a ve tmelu pak vzniknou nežádoucí trhlinky.

* U tmelů obsahujících vodu (akrylové, polyvinylacetátové připravené z lepidla Herkules) není jako plnivo vhodná mouka a jiné organické látky, protože hrozí nebezpečí výskytu plísní.

Tmely a práce s nimi