U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Příklady zařízení pro úpravu pitné vody

Kategorie: Příloha plus – víkendový kurz | Autor: Zdroj: Firemní prospekty

* Magnetická úpravna vody SUPERTOK české firmy MILVIT. Průtokem vody magnetickým polem se mění její fyzikální vlastnosti: prvky nedokáží navázat elektronovou vazbu, a tím nedochází k vytváření usazenin. Pozvolně a stejnoměrně se rozpouštějí i staré usazeniny. Své původní vlastnosti má voda přibližně po 20 hodinách. Před úpravnu se doporučuje zařadit filtr na hrubé nečistoty. Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu a její životnost je prakticky neomezená. Lze ji použít pro byty a domy s průtokovými ohřívači bez vodních nádrží, pro etážové topení, na ochranu čerpadel, pro zahradní bazény, klimatizační jednotky a podobně.

* Mobilní, poloautomatická a univerzál-ní úpravna vody AQUAOZON 32 firmy ŠKODA Praha. Pracuje na principu oxidace, koagulace a dezinfekce vody ozónem, filtrace a sorpce, zcela bez použití chemikálií, čímž se minimalizují provozní náklady. Upravená voda je bakteriologicky naprosto čistá, zbavena veškerých organických látek včetně látek anorganických schopných oxidace, obsahuje více než 10 mg/l rozpuštěného kyslíku a splňuje normu pro pitnou vodu. Není ovšem zbavena solí způsobujících tvrdost vody. Úpravna vody je instalována v kontejneru a lze ji přepravit i do nejodlehlejších míst.

* Univerzální úpravna vody v domácnosti od firmy BWT ČR: Obsahuje filtry mechanických nečistot, zařízení AQA Total pro změkčování vody, stabilizaci vápníku a ochranu proti korozi (jednou za dva až tři roky se vymění aktivní kartuš), automatické dávkovací zařízení Bewados pro zabránění tvorby vápenatých solí a automatické zařízení na odstranění dusičnanů Denimat. Dezinfekci pitné vody zařídí přístroj Bewades na principu ultrafialového záření.

* Speciální filtry Carbonit-Monoblock s aktivním uhlím od německé firmy Carbonit. Ve filtrech je využita kombinace neobvyklých mechanických filtračních vlastností aktivního uhlí s jeho čisticími efekty. V porovnání s obvykle používaným násypem aktivního uhlí je pro tento filtrační prvek charakteristická vyšší adsorpční kapacita.

* Vodní filtr pro domácnosti DIONELA od firmy AQUA AUREA Praha. Využívá tři druhy výměnných filtračních vložek k odstranění širokého spektra cizorodých látek. Podstatou systému je aktivní uhlí s různými přísadami podle toho, kterou nežádoucí látku chceme z vody odstranit. Filtry také redukují volný chlor ve vodě na chlorid, a tak i voda z městských vodáren upravená chlorem opět získá svoji původní chuť a vůni.

Kvalitou vody se zabývá také Česká asociace kvality vody, S. K. Neumanna 7, 695 03 Hodonín, tel/fax: 0628/321 396

Příklady zařízení pro úpravu pitné vody