U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Žádné úrazy elektrickým proudem – ochrana zdraví i majetku

Kategorie: Inspirace /pr článek/ | Autor:

Při práci v dílně, na zahradě i doma jsou používány elektrické přístroje jako sekačky, vrtačky, elektrické hoblíky a další spotřebiče. U těchto přístrojů může dojít a dochází k poruchám izolací připojovacích šňůr a prodlužovacích kabelů z důvodu opotřebení, přiskřípnutí nebo přeseknutí kabelu sekačkou apod. V těchto situacích hrozí vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud však bude mít Váš přístroj na přívodní šňůře vidlici ELGARD bude používání přístrojů a spotřebičů bezpečné. Tato bezpečnostní vidlice má vestavěný proudový chránič, který v době kratší 30-ti milisekund rozpozná vzniklou poruchu a vypne přívod. Tak zabrání úrazu elektrickým proudem. Elgard se také vypne při výpadku elektrické sítě, aby zabránil při opětovném obnovení dodávky samovolnému spuštění přístroje, např. sekačky. Proto není vhodný pro spotřebiče, které vyžadují trvalé napájení (např. ledničky), neboť po výpadku se musí manuálně zapnout.

Užívání bezpečnostních vidlic s vestavěným proudovým chráničem se doporučuje hlavně u zahradního a ručního nářadí a u všech prodlužovacích přívodních šňůr k tomuto nářadí. Kontaktujte svého elektrikáře, který Vám bezpečnostní vidlice ELGARD k vašemu nářadí a přístrojům připojí.

(zdroj ABB)

Žádné úrazy elektrickým proudem – ochrana zdraví i majetku