U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZÁCHRANA STARÉHO KOVÁNÍ

Kategorie: Dílna | Autor: lh

RENOVACE

Ocelové součásti dveřních zámků, závěsy a jiné kovové výrobky můžeme zachránit i přesto, že jsou napadeny korozí a překryty silnými vrstvami barev. Kovové součásti nejprve vymontujeme, zběžně mechanicky očistíme (kartáčem a saponátem) a ponoříme je do odstraňovače starých nátěrů alespoň přes noc. Můžeme je také zahřát například v troubě; nátěr pak odstraníme špachtlí či ocelovým kartáčem. Drobných zbytků barvy se zbavíme skalpelem nebo žiletkou. Bezoplachový odrezovač obsahuje kyselinu fosforečnou, která sice zbaví ocelové součásti koroze, ale zanechá na nich tmavý povlak, na který bychom neměli nátěry nanášet. Proto po aplikaci odrezovače (asi 30 minut ponoření, 30 minut sušení, při kterém předmět nabíhá do modročerné barvy) ocelovou část mechanicky očistíme tzv. ocelovou vlnou. Jestliže po očištění na předmětu najdeme stopy rzi, zopakujeme ponoření do odrezovače, předtím však povrch předmětu zaktivujeme krátkým ponořením do zředěné kyseliny solné (poměr asi 1:3, kyselinu opatrně lijeme do vody). V případě, že ocelové díly jsou korozí postiženy tak, že některé části chybí, pokusíme se je vymodelovat z pigmentované epoxidové pryskyřice. Do ní vmícháme černou malířskou hlinku (asi 1:1 objemově), hmotu nalijeme do formy (například ze sádry), po vytvrzení opracujeme a k původní ocelové součásti přilepíme. Ačkoliv epoxidové pryskyřice jsou velmi pevné, funkčnost zámku touto opravou zřejmě neobnovíme. Kování ošetřené ve fosforečnanové lázni, která odstraní rez i okuje.

Moření

Kovové části je nejvhodnější namořit. Uvedené metody se dají použít jen u těch dílů, které nejsou příliš znehodnoceny korozí: n Ocelovou součást rozžhavíme v plameni propan-butanu, zemního plynu nebo acetylenu, do tmavě červeného žáru a ponoříme ji do minerálního oleje, do kterého jsme vmíchali saze. Postup 2-3x zopakujeme, předmět pak vyleštíme mastným hadrem. Namísto oleje se sazemi můžeme také použít fermež; operaci i v tomto případě několikrát opakujeme. Protože olej i fermež patří mezi hořlaviny, pracujeme venku a dodržujeme dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů. n Působivé černé trvanlivé zbarvení ocelových součástí získáme tak, že předměty nejprve pokryjeme vrstvičkou mědi (roztok 20 g modré skalice v 1 litru destilované vody, kam jsme přidali 10-20 g koncentrované kyseliny sírové). Poměděný předmět ponoříme do roztoku 20 g sirníku sodného v 1 litru vody. n Jestliže chceme docílit zvláštní patiny, můžeme rozžhavený ocelový předmět nepravidelně posypat žlutou krevní solí. Ta se na horkém povrchu rozpouští a s ocelí reaguje. Po vychladnutí se předmět omyje vodou a konzervuje olejem.

ZÁCHRANA STARÉHO KOVÁNÍ