U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Využití sluneční energie

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Příklad ekonomicky účelného zapojení slunečního kolektoru do systému vytápění domu a ohřevu pitné vody (VIESSMANN): Elektrický kotel (1) ohřívá užitkovou topnou vodu v topném okruhu. Na okruh je zapojen multivalentní kombinovaný zásobník teplé pitné vody (2). Když je rozdíl mezi teplotou, kterou naměří čidlo (3) v kolektoru a čidlo (4) v zásobníku teplé vody větší, než hodnota nastavená v regulátoru (5), zapne se oběhové čerpadlo solárního okruhu (6) a kolektor pomocí ohřívací spirály (7) začne ohřívat vodu v zásobníku. Dotékající studená pitná voda se ohřívá od topné vody. Při vysoké spotřebě teplé pitné vody se topná voda v akumulačním zásobníku ochladí a teplotní čidlo (4) zapne elektrický kotel.

Využití sluneční energie