U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VYTÁPĚNI KONDENZAČNÍM KOTLEM

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Při neustálém nárůstu cen za energie se každý z nás snaží najít způsoby, jak ušetřit provozní náklady na chod domácnosti. Ty nejvyšší jsou spojené zejména s vytápěním a přípravou teplé vody. Jednou z možností, jak ušetřit, je pořídit si kondenzační kotel.

Kondenzační kotel je takový kotel, který dokáže odebrat teplo i vodní páře obsažené ve spalinách. V klasickém kotli by vodní pára odešla i s teplem do komína a vzala s sebou minimálně 11 % z toho, co jste zaplatili za plyn.

   U moderních kotlů bez kondenzace se teplota spalin pohybuje v rozsahu přibližně 150 až 180 °C. Drahá energie tak bez užitku uniká komínem. Kondenzační kotle ji však dokážou zadržet a využít, což je výhoda, která ušetří peníze. Účinnost kondenzačních kotlů je oproti moderním kotlům bez kondenzace až o 20 % vyšší. Oproti starším kotlům bez kondenzace přináší kvalitní kondenzační technika až 30% úspory nákladů za teplo. Kvalitní kondenzační kotle jsou rovněž ekologicky šetrné výrobky. Obsah škodlivin ve spalinách je až o 70 % nižší oproti kotlům bez kondenzace.

NÁVRATNOST NÁKLADŮ

Náklady na pořízení nového kotle se rychle vracejí díky ekonomice provozu. Celkové náklady na vytápění se pak dále snižují kombinací s dalšími energeticky účinnými opatřeními, jako je například zateplení, solární systémy nebo podlahové vytápění. V případě využití kondenzačního kotle jsou pak roční provozní náklady přibližně o polovinu nižší než náklady na provoz elektrokotle.

SROVNÁNÍ KLASICKÉHO PLYNOVÉHO KOTLE A KONDENZAČNÍHO KOTLE

1. ÚSPORA. Kondenzační kotel má proti běžným kotlům až o 15 % lepší účinnost, je to dáno možností využít celého spalného tepla, včetně komínové ztráty. Standardní plynové kotle mohou totiž využít jen výhřevnost paliva. Kondenzační kotle oproti tomu díky své speciální konstrukci a specifickým použitým materiálům využívají i tepelnou energii obsaženou ve spalinách, která doposud ve formě komínové ztráty, což je kondenzační teplo, odcházela zcela nevyužitá do ovzduší.

   Samozřejmě nezbytnou podmínkou využití tepla obsaženého ve spalinách je, aby teplota topné vody ideálně během celého topného období nepřesáhla teplotu rosného bodu spalin, tj. cca 55 °C.

2. KONDENZAČNÍ KOTEL A NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM. Kondenzační kotel je ideálním zdrojem pro nízkoteplotní systémy, jako je např. podlahové či stěnové vytápění. Tyto plošné systémy svým rovnoměrným rozvrstvením teplot oproti topným tělesům přispívají nejen k vyššímu komfortu, ale opět k dodatečné úspoře energie ve výši dalších 5-10%.

   Celková úspora energie při současném použití kondenzačního kotle a podlahového vytápění vám může přinést oproti klasickému plynovému kotli a topným tělesům celkovou úsporu cca 20-25 % energie na vytápění.

3. PLYNULÁ EKVITERMNÍ REGULACE. Kondenzační kotel dokáže ve spojení s inteligentními ekvitermními regulátory zvýšit nejen úsporu energie, ale i uživatelský komfort celého systému vytápění. Tyto regulace mohou plynule řídit kondenzační kotel v závislosti na potřebném výkonu, tj. na venkovní teplotě a požadované interiérové teplotě. Tato plynulá regulace výkonu minimalizuje počet startů kondenzačního kotle, a tím zvyšuje úsporu energie, zároveň snižuje opotřebení a prodlužuje životnost důležitých dílů kotle. 4. VLASTNÍ ENERGETICKÉ NÁKLADY. Každý kotel potřebuje elektrickou energii na svůj provoz. Standardně jsou plynové kotle vybaveny klasickými, např. 2-3 stupňovými, oběhovými čerpadly, v lepším případě oběhovým čerpadlem s plynule řízenými (proměnnými) otáčkami, které plynule reagují na tepelné a hydraulické požadavky celé topné soustavy.

   Kondenzační kotle jsou navíc vybaveny velice úspornými, plynule řízenými oběhovými čerpadly třídy A a dále permanentním magnetem, zlepšujícím účinnost motoru vytvářením magnetického pole rotoru při minimální spotřebě energie. Toto opatření sníží spotřebu elektrické energie až o 75 %.

5. KONDENZAČNÍ CENTRÁLA. Klasické, ale ani kondenzační kotle nejsou schopny samozřejmě při ohřevu teplé vody využívat kondenzační teplo. Teplota topné vody totiž dosahuje při ohřevu vody v externím zásobníku příliš vysokých hodnot. Ovšem kondenzační centrála využívá tzv. vrstvený zásobník, který využívá výhody průtokového a zásobníkového ohřevu vody. Díky této speciální konstrukci zásobníků dochází i při ohřevu vody k využití kondenzačního tepla obsaženého ve spalinách. Samozřejmostí je vysoký komfort dodávky teplé vody i při menším zásobníku.

Je to dáno dvěma faktory: 1. Přes deskový výměník kondenzační centrály dochází k okamžitému ohřevu teplé vody, a to zcela bez čekání na vyprázdnění zásobníku.

2. Kondenzační centrála používá při ohřevu teplé vody zvýšený výkon kotle o 10 % nad maximální hranici jmenovitého výkonu. 6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Kondenzační kotel vlivem ochlazování spalin vydává mnohem nižší emise, především díky obsahu N02, a tím jednoznačné přispívá k ochraně životního prostředí. *

PRINCIP FUNGOVÁNÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

U běžných konvenčních kotlů jsou spaliny odváděny do komína bez dalšího využití. Kondenzační kotel však dokáže využít latentní, tzv. kondenzační teplo, což umožňuje větší plocha výměníku kotle. Při spalování plynu v kotli vzniká určité množství vody. Při hoření dochází k odparu této vody a ta poté v podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým a dalšími produkty hoření tvoří spaliny a je odváděna komínem z kotle pryč. Spaliny tak v sobě nesou část akumulované tepelné energie – latentního tepla. Pokud se tyto spaliny ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství a ke kondenzaci obsažené vodní páry spojené s uvolněním tohoto tepla.

Popisy k obrázkům

VYTÁPĚNI KONDENZAČNÍM KOTLEM