U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LINDAB Rainline

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

Systémy odvodnění střech dostávají v době nových materiálů a rostoucích požadavků na estetičnost a užitné vlastnosti nový rozměr.

Minuly doby, kdy výběr začínal a končil u obyčejného pozinkovaného plechu. Jeho omezená životnost a nutnost pravidelné náročné údržby dnes už nemůže obstát. Společnost LINDAB nabízí alternativu časem prověřenou ve skandinávských zemích, odkud materiály pochází a kde jsou trvale vystavovány náročným klimatickým podmínkám. Historie střešních a okapových systémů firmy Lindab na českém trhu začíná v roce 1993, kdy zde byla společnost založena. Od té doby již 10 let slouží deseti tisícům spokojených zákazníků.

Použití a materiál

Materiál, ze kterého jsou okapové systémy Lindab vyrobeny, je žárově pozinkovaný ocelový plech (tl. 0,6 mm) opatřený ochrannými vrstvami na bázi plastu a laku. Díky těmto ochranným vrstvám má pozinkovaný plech vyšší užitné vlastnosti, které navíc dávají výslednému výrobku barvu a dlouhou životnost. Povrch okapových prvků LindabRainline tvoří materiál nazývaný Plastisol. Tloušťka ochranné vrstvy je 100 hm. Metalické odstíny jsou pokryty vrstvou HB Polyester. Jde o nejnovější ochrannou vrstvu o tloušťce 50 hm, jež splňuje veškeré požadavky na moderní povrchovou úpravu. Devět různých barev okapového systému, které jsou v nabídce, lze velmi dobře sladit s barvou střešní krytiny nebo fasády. Oblíbenou je barva mědi, která byla uvedena na trh v loňském roce. Tento odstín je věrný novému, ještě nezoxidovanému povrchu skutečné mědi. Na rozdíl od ní zůstává tento odstín stálý.

Dimenzování a prvky systému

Pro dobrou funkci okapového systému je důležité správné dimenzování. Má-li dešťová voda bez problémů odtékat, je nutné zvolit vhodný tvar a velikost prvků. Okapový systém LindabRainline je nabízen ve třech půlkruhových velikostech o průměru 125, 150 a 190 mm a také v jednom hranatém provedení žlabů velikosti 136 mm. U všech typů a velikostí se používají kruhové svody. Při navrhování odvodnění je třeba dbát na dostatečný počet svodů, proto doporučujeme umístit každých 10 metrů jeden. Ve volbě rozměrů vám pomůže montážní příručka Lindab Okapy pro Vás, nebo přímo technik společnosti Lindab. V nabídce okapového systému Lindab je také široká škála žlabových háků, určených pro různé způsoby uchycení žlabů, a doplňky, které usnadňují čištění systému. Praktické mohou být např. odbočka do sudu, jisticí háky, přechod do odpadu nebo prvek usnadňující vybírání nečistot. Pokud jsou potřeba klempířské výrobky na míru, Lindab nabízí možnost využít oboustranných plechů příslušné barvy k výrobě atypických prvků (střešní žlab apod.).

Montáž

Výhodou okapových systémů Lindab je snadná montáž. S běžným nářadím – nůžky na plech, pilka na železo a gumová palička – ji zručný kutil zvládne. Rychloběžné kotouče, úhlové brusky apod. nejsou vhodné. Zahříváním by došlo k poškození ochranné vrstvy výrobku a následné možnosti koroze. Proto je také nutné ošetřit střihy a řezy správkovou barvou, kterou také dodává firma Lindab. (Je určena pouze k opravě lokálních poškození a oděrek, ne však k plošnému nátěru.) LindabRainline je stavebnicový okapový systém. Umožňuje jednoduchou demontáž žlabů, například v zimním období, kdy hrozí jejich stržení sjíždějícím sněhem. Údržba systému není prakticky nutná. Čištění žlabů a svodů od listí a jiných nečistot, které mohou zabránit průběžnému odtoku vody, je jedinou povinností, kterou budete s okapovým systémem LindabRainline mít.

Montáž jednoduše a rychle

1 Namontujte první a poslední hák a natáhněte mezi nimi provázek. Namontujte ostatní háky v rozestupech 80 až 120 cm.

2 Položte žlaby. Označte místo pro žlabový kotlík a vyřízněte otvor. Zahákněte zadní hranu kotlíku za zadní hranu žlabu a přicvakněte klipsnu kotlíku na přední hranu žlabu.

3 Nasaďte čelo na okraj žlabu a přitlačte, pak přibouchněte dlaní, nebo doklepejte paličkou, aby zamykací okraj žlabu zapadl do výčnělky čela.

4 Položte žlab do předního okraje háku a zaklapněte ho dolů. Používáte-li háky s ohebnými příchytnými jazýčky, ohněte je přes okraj položeného žlabu.

5 Zahákněte zadní okraj spojky žlabu, aby těsnicí silikonová podložka byla uprostřed mezi spárami. Přední část spojky položte na přední okraj žlabu. Zaklapněte zamykací mechanizmus a přitlačte. Zafixujte zámek pomocí malého pojistného plíšku. (Délku muzikusu určíte podle tabulky v návodu.)

6 Namontujte objímky rour v max. vzdálenosti 2 m. Do zdi vyvrtejte otvor, vložte objímku a vrutem ji připevněte.

7 Odpadovou rouru tlakem nasaďte směrem nahoru, zasuňte výtokové koleno a upevněte nýty, nebo šrouby. Usaďte odpadovou rouru do svislé polohy a uzamkněte zámky.

Podrobný montážní návod si můžete vyžádat u obchod-ních partnerů Lindab, nebo na tel.: 323 627 111, na www.lindab.cz, případně si o něj napište na info@lindab.cz.

Proč Lindab? Lindab poskytuje na okapové systémy záruku 15 let. Pracovníci partnerských firem, nebo přímo technici společnosti Lindab vám ochotně poradí při výběru a případně celý okapový systém namontují.

LINDAB Rainline