Výsadba cibulovin

Cibuloviny, které potřebují na jaře přilákat probouzející se hmyz, patří pro své výrazně barevné a voňavé květy k nejkrásnějším. Sázet je začínáme s koncem léta, aby stihly zakořenit. Na jaro necháme výsadbu choulostivých druhů i těch, které rozkvétají až na podzim.

Cibulnaté rostliny mají v českých zahradách poměrně širokou základnu. Kromě původních druhů tu najdeme i druhy zdomácnělé, jako je například sněženka, jejíž domovinou je Turecko a Středomoří. Pěstují se ale i teplomilné druhy pocházející z exotičtějších oblastí, jejichž cibulky třeba před zimou vyjmout ze země a uskladnit.

Liliovité (Liliaceae)

Nejrozšířenější cibuloviny pěstované pro okrasu i užitek patří do čeledi Liliaceae. Jedná se o vytrvalé byliny, jejichž zásobním orgánem je cibule, případně hlíza nebo hlízovitě zkrácený oddenek. Listy mají podlouhlé, kopinaté až čárkovité. Květy jsou pravidelné, většinou uspořádané v hroznech, plodem je tobolka či bobule.
Hlavním zástupcem je rod lilií (Lilium), s možná nejkrásnějšími a zcela jistě nejvoňavějšími květy. Existuje obrovské množství odrůd, z nichž největší, královské dosahují půldruhého metru výšky. Rostliny jsou soběstačné, daří se jim na slunných až stinných místech. Nejefektněji působí vysazené ve skupinách.
Své místo má v čeledi i jedna z nejtypičtějších jarních květin, tulipán, který se využívá podle odrůdy k řezu či jako skalnička.
Dále nenápadný kandík psí zub s fialovými kvítky, dále modrými, řídčeji bílými či růžovými kvítky zdobená ladonička či nepříliš známý, žlutě kvetoucí křivatec.

Tulipány hýří jasnými barvami

Amarylkovité (Amaryllidaceae)

Jedná se o čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvarých. Plodem je rovněž tobolka nebo bobule. Z okrasných druhů je nejznámějším zástupcem narcis. Rodovým druhem z podčeledi česnekovitých (Allium) je mu sněženka či bledule a samozřejmě všechny známé česneky, okrasné i kuchyňské.

Chřestovité (Asparagaceae)

Poslem jara je z cibulovin hyacint s nadýchanými, voskově pevnými květy různých barev, které intenzivně voní.
Do čeledi liliovitých řadíme nově modřenec s drobnými šišticemi modrých, bílých nebo narůžovělých květů, bíle kvetoucí snědek tenkolistý a modře kvetoucí ladoňku.

Modřence patří k jarním cibulovinám, v době květu vytvoří modrý, bílý či růžový koberec

Dobré rady

  • Cibuloviny vysazujeme na slunné či polostinné stanoviště.
  • Půdu volíme dobře propustnou, v méně vhodných půdách chráníme cibule před hnilobou drenáží.

Tabulka výsadby cibulovin

Jarní výsadba
Březen–dubenkřín kapský
Duben–květenzefírová květina, dřípulka, hymenocalis, chocholatice dvoubarevná,
paradisie liliovitá, sternbergie, jakubská lilie, konvalinka, sněženka
Květen–červenvstavač, ladonička, snědek, křivatec
Podzimní výsadba
Srpen–záříkandík, sněženka, bledule, narcis, modřenec, paradisie liliovitá,
hyacintovec španělský, konvalinka
Září–říjentulipán, lilie, snědek, ladoňka, puškinie, ladoník, divoké, okrasné
i užitkové odrůdy česneku, paradisie liliovitá
Říjen–listopadhyacint, pěknosemenec, litoška, dřípulka

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Výsadba cibulovin