U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vypořádání spoluvlastnictví

Kategorie: Poradna | Autor: Barbora Peková

Získal jsem po smrti rodičů chatu, kterou již několik let užívám. Protože moje sestra o ni nejevila zájem, domluvili jsme se ještě za života rodičů,

že bude připsána na moje jméno. Neproběhlo však darovací řízení, tudíž jsme nemovitost zdědili rovným dílem. V roce 1990 byla odhadnuta na 355 tisíc Kč. Za života rodičů i mým přičiněním však byla značně vylepšena: z nové studny jsme do stavení přivedli

vodu, přistavěli garáž atd. Rád bych se teď se sestrou slušně vyrovnal. Jak zjistím v současné době reálnou částku? Mohu si na odhad pozvat známého soudního znalce, nebo mi bude přidělen?

(J. CH., Opava)

V případě, že vaši rodiče byli vlastníky nemovitosti a za jejich života nedošlo k uzavření darovací smlouvy, nemohla být chata převedena na vaše jméno, a protože máte sestru, ani po jejich smrti jste ji nemohl získat do výlučného vlastnictví. V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku však muselo být v dědickém řízení rozhodnuto o tom, kdo a jaký podíl dědictví nabyl a toto rozhodnutí bylo doručeno účastníkům dědického řízení. Účastníkem dědického řízení jste jako zákonný dědic byl vy a vaše sestra, pokud nemáte žádné další sourozence, nebo nebyla sepsána závěť. Měl byste tedy vědět, kdo chatu zdědil a s jakým podílem a tato skutečnost by rovněž měla být zapsána u příslušného katastrálního úřadu.

Pokud tedy budeme předpokládat, že jste se sestrou spoluvlastníky nemovitosti, a to každý ideální polovinou, můžete se dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a vzájemném vypořádání v souladu s ustanovením § 141 občanského zákoníku. Protože předmětem spoluvlastnictví je nemovitost, musí být dohoda písemná. Dohoda může obsahovat jakýkoliv způsob zrušení podílového spoluvlastnictví. Může tedy dojít např. k reálnému rozdělení věci podle podílů nebo k získání celého spoluvlastnictví jedním z účastníků za náhradu. Podle mého názoru je však možné uzavřít i jednoduchou kupní smlouvu, jejímž předmětem bude ideální část nemovitosti. Jak v případě dohody o vypořádání spoluvlastnictví, tak v případě převodu na základě kupní smlouvy je nutné nechat vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitosti, a to nejenom pro možné určení kupní ceny či výše vypořádání, ale především z důvodu úhrady příslušné daně, neboť je nutné podat u finančního úřadu daňové přiznání.

Kupní cena nebo částka určená na vypořádání podílu je zcela na účastnících smlouvy či dohody a nemusí odpovídat ceně dle znaleckého posudku. Může být tedy vyšší i nižší. Daň z převodu nemovitostí, kterou ve vašem případě bude hradit vaše sestra, však bude vycházet z ceny určené znaleckým posudkem, případě z ceny určené smlouvou, pokud ve smlouvě sjednaná cena bude vyšší. Znalecký posudek může vypracovat kterýkoliv znalec z odpovídajícího oboru a pro účely daňové by měl být vypracován ke dni převodu nemovitosti.

Doporučuji však nejdříve zjistit, jaký je stav zápisu v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu (podle místa, kde se nemovitost nachází) a případně jej uvést do souladu se skutečností.

KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Vypořádání spoluvlastnictví