Výhody a rizika hypotéky naruby

Reverzní hypotéka je produkt, jenž může být řešením pro seniory, kteří vlastní nemovitost, ale nemají finanční prostředky na její udržování.

Tento produkt finančního trhu je zacílen na starší generaci, nejčastěji seniory od 60 let. Vychází z toho, že ve starším věku může péče o nemovitost představovat především velkou finanční zátěž, kterou senior není schopen utáhnout. Výhoda obrácené hypotéky tak oproti doposud jedinému řešení, kterým byl prodej nemovitosti, spočívá v tom, že nemusí svůj domov opustit. Zůstává nadále majitelem nemovitosti a přitom čerpá rentu, kterou může využívat podle svých potřeb. Představa to může být lákavá, přesto by konečnému rozhodnutí měla předcházet racionální úvaha, nejlépe ještě porada s nezávislým odborníkem.

reverzní hypotéka

Lákavost reverzní hypotéky spočívá v tom, že nemusíte opustit svůj domov. Foto: Shutterstock

Princip bezúčelového úvěru

Reverzní čili zpětná hypotéka byla původně určena vdovám a vdovcům ve Spojených státech, kteří si po smrti svého partnera nemohli dovolit dožít ve svém domě. S postupem času došlo k rozšíření zpětné hypotéky do dalších států včetně evropských, ale i jejího využití.

Je založena na principu bezúčelového úvěru. Na základě zástavního práva k nemovitosti ve prospěch věřitele je po zjištění ceny nemovitosti část její hodnoty vyplacena klientovi buď jednorázově, nebo formou pravidelných plateb po určité časově omezené období. Výše výplaty se pohybuje mezi 10 až 50 % z ceny nemovitosti a bývá vyšší, čím je klient starší. Specifický úvěr reverzní hypotéky je tedy půjčkou, což znamená, že vyčerpané peníze budou muset být poskytovateli jednou vráceny.

Půjčka je splatná po úmrtí či odstěhování majitele nebo v případě, že by se rozhodl nemovitost prodat. Prodej je podmíněn ukončením renty z nemovitosti. Může jít také o ukončení smlouvy ze strany věřitele v případě, že majitel poruší některou ze smluvních povinností. Majitel je v těchto případech povinen zaplatit úvěr společně s úroky. V prvním případě úvěr buď splatí dědicové, zpravidla je požadováno, aby se tak stalo do šesti měsíců od smrti zůstavitele, anebo bude věřitel uspokojen z prostředků získaných prodejem nemovitosti.

reverzní hypotéka

Porovnejte výši úvěru a náklady, které jsou s ním spojené. Foto: Shutterstock

Renta výměnou za zástavní právo

Představa, že se úvěr nemusí splácet, je lákavá, ale naskakují sjednané úroky. Výše úrokové sazby přitom bude o 3 až 4 % vyšší, než je tomu u běžných hypotečních úvěrů. Navíc může jít o pohyblivou úrokovou sazbu, která se každý rok mění v závislosti na vývoji finančního trhu. Spotřebitel tudíž neví, jak vysoký úrok bude v budoucnu platit. Zapomenout nesmíte na další výdaje, jako je poplatek za uzavření smlouvy ve výši až desítek tisíc korun, náklady na odhad nemovitosti a vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Majitel je také povinen nemovitost pojistit a toto pojištění pravidelně platit. Dále je povinen hradit všechny náklady spojené s jejím provozem a udržovat ji v takovém stavu, aby se nesnižovala její hodnota, což představuje zátěž jak finanční, tak pracovní a časovou. Otázkou také je, jak se bude do pojmu udržování nemovitosti promítat avizované povinné snížení energetické náročnosti budov. Případné zateplení domu, výměna oken apod. by mohly představovat náklady vyšší, než je samotný úvěr.

Z tohoto pohledu je zřejmé, že se reverzní hypotéka může vyplatit víceméně jen seniorům v pokročilém věku a bez dědiců, kterým jednou spadne do klína tento danajský dar. Ekonomičtějším řešením je prodat nemovitost a pořídit si bydlení s nižšími náklady.

hypotéka naruby

Než si tento spotřebitelský úvěr vezmete, seznamte se podrobně s jeho podmínkami. Foto: Shutterstock

Co na to právo

Činnost poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je upravena zákonem a dohlíží na ni Česká národní banka. Produkt sám ale zákonem specificky upraven není, platí pro něj běžná pravidla stanovená zákonem o spotřebitelském úvěru pro úvěry na bydlení a současně úprava občanského zákoníku v oblasti zástavního práva k nemovitostem a dědického řízení.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Výhody a rizika hypotéky naruby