U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vybrat vhodnou maltu

Kategorie: Stavení | Autor:

Pokud potřebujeme namíchat “klasickou” vápenocementovou maltu, připravíme směs následovně: 1 díl vápenného hydrátu, 1 díl cementu a 6 dílů říčního nebo čistého, ostrého, kopaného písku. Množství vody řídíme podle požadované hustoty malty. Zdíme-li normálními cihlami, spotřebujeme na 25 až 30 cihel asi 10 l mokré maltové směsi. V prodejnách stavebnin a supermarketech je možné koupit hotové maltové směsi různých typů. Jejich výhodou je vyzkoušená kvalita a správný poměr jednotlivých komponentů:

– malta pro cementové potěry (OTAVIT 921, BP-1 KNAUF), balení po 40 kg

– zdicí malta vápenocementová MVC 011 (KNAUF), balení po 40 kg

– vápenocementová malta MV-2 (KNAUF) pro ruční zdění, pro omítky vnitřní i vnější tl. 10-12 mm, balení po 40 kg

– hobby omítka (BAUMIT), balení po 25 kg

– jádrová omítka MVC 082 (CALOFRIG) k ručnímu omítání, balení po 40 kg

– vnitřní štuková omítka MVJ 032 j (CALOFRIG) vápenná ruční, zrna do 0,4 mm, balení po 35 kg

– vyrovnávací hmota na velké plochy (KNAUF), balení po 5 a 20 kg

– tmelicí hmota (MOLTO) na vyrovnávání stropů a stěn, balení po 5 a 25 kg.

Vybrat vhodnou maltu