Vřetenové sekačky

Rubrika: Zahrada

Tajemstvím anglického trávníku je jeho udržování vřetenovou sekačkou. Ta pažit neseče, ale stříhá. Chcete-li travnatou plochu v kvalitě golfového hřiště, zkuste vřetenovou sekačku.

Na vřetenových sekačkách je cenné zejména to, že trávník po sečení těmito stroji nezasychá, vypadá svěže a sečená plocha zůstává krásně sytě zelená. Pro vřetenové sekačky je totiž typický způsob zkracování trávníku, který lze přirovnat k hladkému střihu.
Vřetenové sekačky mají díky speciálnímu žacímu ústrojí schopnost velmi šetrně a přesně stříhat travní porosty s výškou do 40 milimetrů a udržovat je v podobě dokonale souměrného zeleného koberce, typického pro špičková golfová či fotbalová hřiště, a to včetně oblíbených střídajících se tmavých a světlých pruhů.

Na přerostlou trávu není

Pořízení ruční či motorové vřetenové sekačky zvažujte pouze v případě, že skutečně můžete využít jedinečných možností její atypické konstrukce. Ta totiž není vůbec vhodná pro přerostlou trávu. Stébla, která jsou vyšší než zmíněné čtyři centimetry, už sekačku příliš namáhají a nakonec ji zahltí.
Je to stroj vhodný na skutečně pravidelnou údržbu a lehké udržovací stříhání trávníku v pravidelném, zhruba čtyřdenním rytmu. Je třeba počítat s nutností sečení pozemku minimálně dvacetkrát za sezonu.
Dokonale střižený trávník anglického typu samozřejmě můžete vytvořit i na chalupě, kde často není možné až tak pravidelné stříhání. V takovém případě nezbude než vyzkoušet, zda se to podaří při sečení jednou za týden, nebo kombinovat hrubší sečení rotační sekačkou a „doladění“ pomocí sekačky vřetenové. U menšího pozemku, zvlášť při kombinovaném sečení, si můžete vystačit i s ruční vřetenovkou, která je skvělá pro dokonalé dotvoření menších ploch typu předzahrádek, pásů kolem chodníku, travnatých ochozů bazénů a podobně, které vyžadují co nejnižší trávní koberec.

Rotační nebo vřetenovou

Základní rozdíl mezi rotační a vřetenovou sekačkou spočívá v žacím ústrojí. Jednoduché žací ústrojí rotační sekačky tvoří ve většině případů jeden nůž horizontálně upevněný na svislé hřídeli. Směr otáčení žacího ústrojí je kolem svislé osy nože. Při sečení tedy roztočený nůž břitem seká či spíše uráží jednotlivá stébla trávy. Prudký úder vlákna stébla přeruší a oddělí tak část stébla od zbytku rostliny. Trávník se s tímto drastickým zákrokem srovnává zhruba tři dny, během kterých neroste a ani nehoustne. Během těchto dní také dochází k zaschnutí uražených konců travních rostlin a trávník pak získává nažloutlé zabarvení.
Vřetenová sekačka ovšem stébla stříhá. Žací ústrojí se skládá z vřetene, což je válec se spirálově stočenými noži po jeho obvodu. Nože jsou umístěny v přesných rozestupech a pod určitým úhlem. Celé vřeteno se otáčí kolem horizontální osy. Druhou částí žacího ústrojí je spodní nůž (protiostří) umístěný pod vřetenem. Výška přední hrany tohoto nože od země udává výšku střihu.
Celý systém stříhá trávu tak, že se stébla dostávají mezi jednotlivé nože rotujícího vřetene a zmíněný spodní nůž je v tom okamžiku přestřihne. Čím více je na vřetenu nožů, tím musí být stříhaný trávník nižší, jinak by se stébla nestihla dostat mezi nože vřetene.
Střih o protiostří se nazývá řezem s oporou. Právě jím se docílí krátkého a hladkého střihu stébla. Hojení stébel na místě narušení je rychlé, do 24 hodin už tráva regeneruje, dál roste a houstne.

Ruční nebo motorové

Ruční vřetenové sekačky jsou založeny na principu rotujících spirálových nožů poháněných převodem od pojízdných kol při ručním tlačení před sebou. Mezi jejich výhody patří nulová hlučnost, minimální nároky na údržbu a nízké pořizovací náklady. Ty jsou vyváženy namáhavější obsluhou. Ruční vřetenové sekačky jsou určeny k častému sečení trávníků na plochách do 250 metrů čtverečních.
Pro přesné sečení trávníků o ploše od 150 do 2 000 m2 jsou vhodnější benzínové vřetenové sekačky. Místo koleček používají k pohonu otočný válec umožňující přesnější nastavení výšky sečení a stabilizující polohu sekačky při zastavení práce. Alternativou k benzínovým jsou rovněž sekačky akumulátorové.
Zatížení půdy i s plným sběrným košem je díky válcům přibližně sedmkrát nižší než u rotačních sekaček na kolečkách. Modely s větším záběrem mají zadní válec navíc dělený pro snazší manévrovatelnost.
Sběrný koš je umístěn před sekačkou, takže je při sečení dobře vidět míra jeho naplnění. Při jeho vysypávání navíc není potřeba motor vypínat, protože otáčky žacího vřetena lze nezávisle na motoru regulovat nebo zcela vypnout.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Vřetenové sekačky

Vřetenové sekačky