Víte, kolik máte bodů?

Rubrika: Auto, Auto, rss-feed
řidič

Řidiče čeká od začátku roku 2024 řada novinek. Foto: Shutterstock

Bodový systém pro řidiče motorových vozidel od července 2006 slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů v dopravě. Novela silničního zákona, která vešla v platnost od ledna roku 2024, přináší řadu novinek nejen v něm.

Pokud porušíte pravidla silničního provozu, hrozí vám trest, pokuta a případně i přidělení „trestných“ bodů. Způsob a výše trestu se pak odvíjí od závažnosti prohřešku, respektive jeho následků. Body zaznamenává v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností po doručení patřičného rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla. Body tak uděluje úřad příslušné obce s rozšířenou působností, nikoliv policie ani policista. Body se pak zaznamenávají do celkového počtu dvanácti, po dosažení této výše úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán.

policejní auto

Změny se týkají výše pokut i bodového systému. Foto: Shutterstock

Nový bodový systém

Od začátku roku 2024 došlo k novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích a také k významné úpravě bodového systému. Nově jsou nastavena pravidla, která mají rozlišit závažné přestupky, jež jsou postihovány s větší přísností. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Nová podoba bodového systému pamatuje i na aktuální témata, jako je odmítnutí dechové zkoušky na alkohol či blokování provozu nesprávným parkováním.

Dvakrát, třikrát a dost

Až do konce loňského roku bylo v bodovém systému pět skupin trestných bodů. To je v současné době nahrazeno třemi novými. Dle míry závažnosti přestupku budou řidičům udělovány dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Maximální počet trestných bodů v celkovém součtu 12, za které řidič přichází o řidičský průkaz, i nadále zůstává.

V případě nejzávažnějších přestupků, za něž je udělováno 6 trestných bodů (například řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo návykové látky), začne současně platit pravidlo tzv. dvakrát a dost. U těch středně závažných (například nepoužití autosedačky při přepravě dětí) pak třikrát a dost. Pravidlo dvakrát a dost znamená, že pokud řidič dvakrát během tří let spáchá některý z nejzávažnějších přestupků, bude mu odebráno řidičské oprávnění. Pravidlo třikrát a dost pak postihuje řidiče, kteří v průběhu dvou let spáchají středně závažný přestupek třikrát.

pití alkoholu před jízdou

Alkohol za volantem patří k nejzávažnějším prohřeškům. Foto: Shutterstock

Zvýšení pokut u závažných přestupků

Současně s ostatními změnami dochází od ledna 2024 i ke zvýšení sazeb pokut udělovaných za závažnější přestupky. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut tak, aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. Prodlužuje se i doba, po kterou řidič nesmí řídit.

V případě překážky v provozu hrozí na místě sankce 2 500 až 3 500 korun, ve správním řízení 4 000 až 10 000 korun. Za jízdu pod vlivem návykových látek bude nově pokuta až 25 tisíc. Za odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy bude nově hrozit pokuta až 75 tisíc korun, zákaz činnosti až na 3 roky a záznam 6 bodů. Za překročení rychlosti o 40 km/h v obci (nebo o 50 km/h mimo obec) bude nově hrozit pokuta až 25 tisíc korun. Stejně tak za jízdu na červenou a vjezd na železniční přejezd přes zákaz.

telefon za volantem

Zpřísňují se tresty za telefonování během řízení. Foto: Shutterstock

Jak zjistím svůj stav bodů

Počet bodů se dá zjistit pomocí výpisu z karty řidiče. Ten se dá získat na registru řidičů, na pracovišti Czech POINT, případně je možné přihlásit se do Portálu občana a zde potřebnou informaci získat. V současnosti pravděpodobně nejjednodušší způsob bude získání informací o stavu bodů přes Portál dopravy (https://portaldopravy.cz), který od 1. ledna letošního roku nabízí možnost požádat si o zasílání všech bodových změn prostřednictvím SMS zpráv, případně e-mailem. K odběru notifikací se řidič do této aplikace přihlašuje zdarma pomocí své bankovní identity, mobilním klíčem eGovernmentu, pomocí eObčanky atd.

Změn v zákoně je ale více

Novela silničního zákona ale od počátku letošního roku přinesla kromě novinek v bodovém systému i další změny:

  • Řídit automobil bude možné již od 17 let, a to pod dohledem zkušeného mentora.
  • Zavádí se také řidičák na zkoušku po dobu dvou let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.
  • Řidiči také při cestách po ČR nemusejí mít u sebe řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (oboje musí být platné).
  • V rámci digitalizace se kromě již zmíněného jednoduššího získání informací o bodech rozšiřují možnosti elektronického podání nejrůznějších žádostí a získání také dalších informací důležitých pro řidiče i majitele vozidel. Nově se zavádí například elektronické podání žádosti o změny v registru silničních vozidel, kde by mělo jít on-line zaregistrovat i nové vozidlo.
  • Setkáme se rovněž s novými dopravními značkam.
  • Od března letošního roku nás také čeká zdražení dálničních známek, kde bude k dispozici také jednodenní dálniční známka.

Příklady přestupků a počet bodů

  • 2 body: Překročení rychlosti o méně než 10 km/h, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případě, kdy je k tomu řidič povinen, parkování na místě pro invalidy.
  • 4 body: Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec), opuštění místa nehody, neprodlené nezastavení vozidla při nehodě, neoznámení nehody Policii ČR, neprokázání totožnosti, nepoužití bezpečnostního pásu / autosedačky pro děti, nedání přednosti v jízdě, omezení chodce na přechodu, řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění, jízda se zadrženým řidičským oprávněním, ohrožení jiného vozidla při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, jízda na motocyklu bez ochranné přilby, držení telefonu při jízdě.
  • 6 bodů: Jízda pod vlivem alkoholu / návykové látky, stav vylučující způsobilost k řízení, odmítnutí testu na alkohol / návykové látky, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, otáčení / couvání / jízda v protisměru na dálnici, porušení zákazu předjíždění, jízda na červenou, nezastavení na pokyn „stůj“, překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec), ohrožení chodce, dopravní nehoda, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby, jízda technicky nezpůsobilým vozidlem.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Víte, kolik máte bodů?