Viděli jsme cestou CII.

Dnes jsme dali dohromady dvě zděné chalupy. První, s dřevěnou lomenicí, je z Kokořínska, druhá z okolí Police nad Metují.

Střecha chalupy byla kdysi zřejmě opatřena šindelem; pod tíhou betonek se mírně zvlnila

S výrazným štítem

Jde o zajímavou stavbu, jistě starší sta let. Štít je rozdělen vodorovnou lištou, nahoře s motivem smrku nebo klasu, zvýrazněným bílými lištami. Ve spodní části jsou kolem dvou nedělených oken prkna kladená svisle, ve dvou krajních trojúhelníkových polích kolmo k hraně střechy. Pod štítem je neobvyklá dřevěná římsa kryjící parter proti dešti. Je opatřena šindelovou krytinou, i když na střeše jsou betonové tašky, což může znamenat, že původní krytina byla šindelová. Betonové tašky váží na 1 m2 až 50 kg, což je 10× více než šindel, proto snad došlo k deformaci roviny střechy, která je z fotografie patrná.
Elektrická přípojka je vedena vzduchem, není svedena dolů, ale průchodkou v krytině.

Komín je nově zakončen, může být vyvložkován nerezem nebo hliníkem, nástavec předpisově přesahuje hřeben minimálně o 60 cm. Zadní objekt se netěší takové péči jako obytná část, betonovou krytinu pokrývá mech a částečně i popínavé rostliny. Oplocení je klasické, laťkové, stříška u brány má opět šindelovou krytinu, což není úplně běžné. Připomíná to japonské Tori.

Na této stavbě zaujmou mimo jiné krásné parapety oken, které jsou bezpochyby z pískovce

Parády z pískovce

Chalupa je velmi pěkně udržovaná, ozdobená truhlíky s pelargoniemi. Sokl fasády i ten u laťkového oplocení jsou kamenné, patrně z pískovce. Ve štítě jsou jen svislá černá prkna, spáry jsou kryté lištami ve stejné barvě. Podkroví je osvětleno dvěma sdruženými čtyřtabulkovými okny, která mohou být původní.

V parteru jsou okna tři a zdá se, že nejsou špaletová, ale zdvojená, tedy dvě jednoduchá okna osazená do vyzděného otvoru za sebou. Pracné řešení, ale bylo patrně levnější a dostupnější než okna špaletová. Mírně profilované šambrány a bosáž na nároží jsou v neapolské žluti. Velmi pěkně jsou řešeny vnější parapety oken, které jsou z kamene, zřejmě také z pískovce. Nádhera!

Zajímavé je kotvení plotu, kované prvky se obloukem vyhýbají podlaze zápraží. Je otázka, jak je plot pevný. Krov je na boku přetažen asi o 1 metr, což chrání zápraží před povětrností, jen dešťový svod při návratu k rohu domu je delší. Je vidět, že pokračuje pod terasou a je vyveden do silnice. Opravený komín je obložen lícovými cihlami nebo pásky a má vhodný plechový bubák, kterému se říká Napoleon. Tlumeně růžová krytina je zřejmě betonová, s chalupou dobře ladí. Ve střeše jsou dvě okna, takže i podkroví bude využíváno.

Text: Ing. arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou CII.