Viděli jsme cestou XI.

Vybrali jsme dva domy z Broumovska, z kraje, kde architektura vyniká bohatou pozdně klasicistní nebo i neorenesanční výzdobou. Stovky unikátních domů zanikly. O to větší je radost z každé zachráněné a opravené stavby.

Domy v odlehlém kraji, který jako by už ani nepatřil do Čech, jsou příbuzné s lidovou architekturou Slezska, zasahující na naše území v severních příhraničních oblastech a výběžcích. Broumovský klasicistní dům se ale vymyká svou špičkovou architektonickou kvalitou, která nemá ve střední Evropě obdoby.

Šťastná volba

Tento dům získal při rekonstrukci velmi slušivý kabát, takže si na první pohled ani nepovšimneme střešní krytiny z vlnitého eternitu

První dům se štítem členěným pilastry a typickými slepými arkádami nepochybně prošel nedávno celkovou obnovou, díky které získal velmi slušivý kabát. Nevíme sice, zda je nápadná modrožlutá barevnost průčelí autentická či nikoli, nebo byla zvolena až při rekonstrukci (stavby tohoto stylového proudu byly často monochromní), ale stavebníci měli při její volbě šťastnou ruku nebo spíše oko, protože s průčelím dokonale harmonuje.

Půvabný vzhled domu však utváří nejen barevnost. Neméně důležitá je obnova průčelí s nepatrně předsazeným pískovcovým soklem (tyto detaily mizí hlavně při současném trendu zateplování). Dalším, zdánlivě drobným, avšak veledůležitým detailem jsou okna. Zde tradičně členěná dřevěná šestitabulková, ale hlavně – osazená v líci průčelí, s otvíráním směrem ven. Tlumeně bílý nátěr oken dodává průčelí jemnost krajky.

Celkový dojem je tedy mimořádně příznivý. Přejme jen tomuto krásnému domu, aby se v budoucnu namísto vlnitého eternitu dočkal i lepší krytiny (stačily by drážkové tašky Steinbrück nebo lépe bobrovky).

V netradičních barvách

Pěkně opravené prvky průčelí s bohatou jemnou profilací bohužel ztrácejí v této barevnosti svůj půvab...

Také o druhý dům se majitel jistě láskyplně stará. Opravené prvky průčelí s jemnější profilací jsou dokonce bohatší než u prvého domu. Bohužel zvolená barevnost celkový dojem dokonale pokazila. Barvy svým odstínem ani v nejmenším neodpovídají v historii používaným barvám (na stavbách se vyskytovala „studená“ světle zelená, případně zemitá zelená). Možná tyto odstíny vypadaly hezky v katalogu nátěrových hmot nebo i na vytištěném obrázku průčelí, ale v reálu…

Druhým problémem, který můžeme zvlášť dobře porovnat s předchozím domem, jsou okna (lhostejno, zda jsou plastová, nebo dřevěná). Jejich odsazení od líce a zjednodušení na jediné otvíravé křídlo s nalepenou falešnou mřížkou je na první pohled patrné a působí nepěkně.

Pěkná je starší drážková krytina s okrajem bez plechové závětrné lišty. Doufejme, že při budoucí opravě střechy bude tento detail respektován a nedojde k jeho znešvaření okrajovými tvarovkami či plechovým lemem.

TEXT A FOTO: ING. ARCH. JAN PEŠTA

Viděli jsme cestou XI.