U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VĚTRÁNÍ A VYSOUŠENÍ BUDOV metodou JEVAN

Kategorie: Jak zbavit stavby vlhkosti | Autor:

Myšlenka využít slunce pro vysoušení budov se zrodila již po povodni na Moravě v roce 1997. Její účinnost jsme ověřili v srpnu 2002 při povodních v jižních Čechách. Použili jsme sice ventilátory na síťové napětí, ale výsledek byl při mnohem nižší spotřebě energie plně srovnatelný s kondenzačními vysoušeči. Je to logické. Zatímco tyto vysoušeče spotřebovávají energii na přeměnu vodních par na vodu a tu vracejí přírodě, v našem případě se vrací přímo vodní pára a na ohřev je využito slunečního záření.

Princip je jednoduchý. Využívá skutečnosti, že vlhký vzduch je těžší než suchý a klesá do nejníže položených míst. Odtud je odsáván a vypouštěn do venkovního prostředí. Na jeho místo se přivádí suchý ohřátý vzduch z půdních prostor. Každá střecha je vlastně slunečním kolektorem. Sice s nevelkou účinností, zato o značné ploše. Během léta může produkovat až 60 kWh/měsíc v podobě horkého vzduchu. Účinnost takového kolektoru lze vcelku nenákladným způsobem zvýšit. Protože teplejší vzduch se samovolně pohybuje směrem vzhůru, je nutné použít nucené ventilace. Rozdíl měrné hustoty teplého vůči studenému vzduchu je poměrně malý, a proto i práce potřebná na obrácení přirozeného proudění je nepatrná. Z toho vyplývá i velmi malý potřebný výkon ventilátorů. Přístrojem o výkonu 1 W lze za hodinu přemístit při tepelném spádu 50 °C a výškovém rozdílu 5 m až 200 m3 vzduchu směrem opačným než přirozeným (při 100% účinnosti). Ke kondenzování vody dochází pouze v případě, když vzduch nasycený vodními parami (100% relativní vlhkosti) přijde do styku s předmětem (např. stěnou) chladnější, než je teplota daného vzduchu. Ohřevem vzduchu se jeho relativní vlhkost výrazně snižuje, pokud ovšem nepřibírá další vlhkost z okolí (na půdě se např. suší prádlo). K vlastnímu přečerpávání vyhoví ventilátory, jejichž spotřeba, včetně příslušné elektroniky, nepřesáhne 1 kWh/měsíc. Stavební úpravy jsou nenáročné a instalaci zvládne průměrně zručný kutil za odpoledne. Uvedený způsob vysoušení přináší řadu výhod, pro které je vhodný zejména pro:

* Rekreační objekty, v nichž není možné každodenně větrat.

* Objekty, v nichž stávající izolace již nedokáže zabránit pronikání vlhkosti do obytných prostor.

* Novostavby nebo i objekty po rozsáhlejší rekonstrukci pro podstatné zkrácení doby odpařování technologické vody a snížení vlhkosti zdiva na požadovanou úroveň.

* Obytné místnosti, v nichž dojde ke zpříjemnění ovzduší (snížení vlhkosti a prašnosti a regulace teploty).

* Lokality se zvýšenou prašností.

* Objekty po záplavách.

* Vysoušení před prováděním sanačních prací.

* Vysoušení sklepů.

* Stavby v oblastech se zvýšeným výskytem radonu.

Současná nabídka ventilátorů, komponentů regulační a vzduchovodné techniky umožňuje sestavit systém, který nenákladným způsobem umožní plně automatické větrání místností i v době, kdy nejsou využívány, a to při nízkých pořizovacích (pod 6000 Kč/místnost) a velmi nízkých provozních nákladech (zhruba 1 kW/měsíc /místnost). Minimální sestava se skládá ze dvou ventilátorů s příslušnými armaturami (jeden odsává vlhký vzduch od podlahy do venkovních prostor, druhý přivádí ohřátý vzduch z půdních prostor), ze vzduchovodů, propojovacího vedení a regulátoru větrání (porovnává teplotu vzduchu vstupujícího z venkovního prostředí do půdy, kde se stykem se střechou dále ohřívá a teplotu větrané místnosti). Při velikosti místnosti do 60 m3 vyhoví ventilátory s průtokem zhruba 1 m3/min. Vymění veškerý vzduch v místnosti za necelé 2 hodiny (při započítání ztrát ve vzduchovodech a zpětných klapkách). To je naprosto dostačující, nedochází ke zbytečnému víření vzduchu a je zaručeno, že odsáváme pouze vzduch s největším obsahem vodních par. Při intenzivnější ventilaci by vznikaly turbulence, při nichž se promíchá vlhký vzduch se suchým ohřátým a účinnost celé soustavy by prudce klesla. Pro větší prostory (do 160 m3) je vhod- nější ventilátor s průtokem 2,5 m3/min. Shodné ventilátory lze použít i pro odsávání vlhkého vzduchu od podlahy. Oba jsou, včetně regulátoru, napájeny malým bezpečným napětím 12 V. Výsledek instalace bude patrný již při příští víkendové návštěvě a podstatné snížení vlhkosti zdiva lze očekávat do jednoho měsíce od instalace. Snížení vlhkosti zdiva má samozřejmě značný vliv na spotřebu paliva při vytápění. Literatura uvádí, že při snížení objemové vlhkosti zdiva z 10 na 3 % se dosáhne až 30% úspory nákladů. Automatickým větráním ji lze dosáhnout během jedné sezony. Automatiku je vhodné ponechat v činnosti i v zimním období. Pokud se v místnosti topí, je vyřazena (teplota v místnosti je vyšší než na půdě), pokud se netopí, vhání se pouze vzduch teplejší než je v místnosti. Výsledkem je o několik stupňů vyšší teplota než ve stavu s vypnutou automatikou, což umožní rychlejší vytopení místnosti na přijatelnou teplotu. Kdykoli lze přechodem na ruční ovládání vyvětrat, i když nejsou splněny teplotní podmínky. A při zapojení ventilátorů řídit větrání spínacími hodinami.

Ing. Pavel Vančata, ing. Josef Ježek

VĚTRÁNÍ A VYSOUŠENÍ BUDOV metodou JEVAN