U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VČELAŘŮV ROK (12.)

Kategorie: | Autor: MGR. LUDĚK SOJKA

Podle písemných dokumentů se med V Čechách produkuje již od 5. stol. n. l. Kosmova kronika píše o zemi mezi horami, kde lesy zní bzukotem včel. Existenci včelařství jako zemědělského oboru dokumentují zakládací listiny klášterů již od 10. století. Významným historickým mezníkem je vydání včelařských patentů Marií Terezií v letech 1775 – 1776. Na základě nich byly na území Moravy a Čech založeny včelařské školy. Na tradice Ústředního zemského spolku včelařského navázal stávající Český svaz včelařů. Ze statistiky tohoto občanského sdružení vyplývá, že v roce 2005 bylo na našem území chováno 542 tisíc včelstev a Český svaz včelařů sdružoval téměř 50 tisíc členů.

Hlavní význam včelařství nespočívá jen v získávání včelích produktů, tj. medu, mateří kašičky, propolisu, vosku, včelího jedu a pylu. Ty zahrnují pouhou jednu desetinu užitné hodnoty včel. Včely jsou nezastupitelné především jako opylovatelé kulturních a planě rostoucích rostlin; důležitá je i jejich velmi zvláštní dispozice – v době sběru nektaru navštěvují pouze jeden druh květů, což zabraňuje mezidruhovému křížení rostlin. Kdyby včely z naší přírody zmizely, ihned by došlo ke ztrátě mnoha rostlin, které jsou na opylování závislé. Podstatou chovu včel jsou právě jejich služby přírodě, které se ale nedají zhodnotit ekonomicky či změřit jinými parametry.

Náš seriál, který tímto dílem končí, chtěl umožnit milovníkům přírody, mezi něž chataři a chalupáři patří, nahlédnout do „včelařovy kuchyně“ a možná také nalákat nové zájemce do komunity včelařů. Nyní všem čtenářům děkuji za pozornost a trpělivost, s jakou povídání o včeličkách sledovali a věřím, že se potkáme na mnohých akcích, které Český svaz včelařů každoročně pořádá.

O autorovi| AUTOR: MGR. LUDĚK SOJKA

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: JOSEF SOVA

VČELAŘŮV ROK (12.)