V Česku třídí odpady už 75 % obyvatel!

Rubrika: Market

Podíl obyvatel, kteří v ČR pravidelně třídí odpad, se loni zvýšil o 2 %. Tato činnost je tak naprostou samozřejmostí už pro 3/4 z nás. Vyšší účast obyvatel na třídění se projevila i na množství separovaných odpadů. Celková výtěžnost tříděných odpadů přepočtená na obyvatele ČR se zvýšila na 78 kilogramů. Vyplývá to z nejnovějších výsledků společnosti EKO-KOM, která v ČR systém třídění zajišťuje.

Za loňský rok vytřídil každý Čech v průměru 23,7 kilogramu papíru, 21,5 kilogramu kovů, 17,2 kilogramu plastů, 15,2 kilogramu skla a 0,4 kg nápojových kartonů. Meziročně je to více než 6kilogramový nárůst. V obcích sice množství vytříděných odpadů loni stagnovalo, o to více ale lidé třídili, hlavně kovy a papír, prostřednictvím výkupen surovin. Každý Čech tak prodal ve výkupně v průměru zhruba 7 kilogramů kovů a necelá 2 kila papíru.

Rostoucí množství separovaného odpadu jde většinou ruku v ruce i se zvyšujícím se počtem nádob na sběr tříděného odpadu. Loni jich v ČR přibylo přes 160 tisíc, celkově je tak v ČR už přes 838 tisíc barevných nádob na separovaný odpad. A čím více se síť nádob zahušťuje, tím kratší vzdálenost k nim lidé vnímají, což je více motivuje ke třídění. Podle průzkumů, které EKO-KOM pravidelně zveřejňuje, lidé uvádí, že k nejbližším nádobám na tříděný odpad to mají v průměru jen 87 metrů. Od roku 1999, kdy s tříděním odpadů ČR začínala, se tedy tato vzdálenost zkrátila zhruba na polovinu.

Dobré podmínky pro třídění, dostatek informací a zájem o životní prostředí – tyto faktory přivedly loni mezi aktivní třídiče odpadů další 2 % obyvatel ČR. Z dřívějších 73 % se tak podíl obyvatel, kteří pravidelně třídí odpad, zvýšil na 75 %. Jak ukázaly již zmíněné průzkumy, doma se třídění odpadů věnuje 95 % třídičů. Mimo domovy máme v třídění ale ještě rezervy. V práci třídí odpad zhruba 42 %, venku na výletě nebo na procházce donese odpad k barevným kontejnerům nebo nádobám jen 40 % respondentů, kteří se k třídění jinak poctivě hlásí.

Oproti roku 2021 v ČR kleslo množství obalových odpadů o více než 20 tisíc tun, na celkovém využití se to ale neprojevilo. Ba naopak. Z celkového množství 1,313 milionu tun vzniklých obalových odpadů bylo 71 % recyklováno, dalších 10 % bylo využito energeticky. Nejvyšší míry recyklace (91 %) se podařilo dosáhnout u papírových obalů a lepenky, u skleněných obalů (85 %) a u kovových obalů (63 %). Velmi dobrou zprávou je, že u plastových obalů se míra materiálové recyklace zvýšila z předchozích 43 % na 46 %.

Prvním a nejdůležitějším krokem k výše uvedené úspěšné recyklaci je vytřídění odpadu. Odpady, které vytřídíme, mohou být na třídicí lince dotříděny a upraveny na druhotnou surovinu pro recyklační průmysl. Využitím těchto druhotných zdrojů šetříme přírodní suroviny a významně omezujeme uhlíkovou stopu. A samozřejmě nepřispíváme k rozšiřování skládek.

Komerční prezentace

V Česku třídí odpady už 75 % obyvatel!