U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ÚPRAVA MALÉ HORSKÉ CHATY

Kategorie: Stavení | Autor: Jan Pešta

ARCHITEKT

Na českém venkově nalezneme značné množství různých nevzhledných a rušivých objektů, které zde vznikly v průběhu 20. století. Dnes si představíme možnost, jak lze z nevyhovující stavby poměrně nenáročnými stavebními úpravami (s využitím maxima stávajících konstrukcí) vytvořit celkem úhledný rekreační objekt, zapadající do okolního prostředí.

Popisovaná stavbička stojí v jedné vysoko položené horské osadě v Krkonoších (která je shodou okolností mezi navrženými zónami lidové architektury). Vznikla někdy ve 30. letech dvacátého století. Původně sloužila jako prádelna horského hotelu, který ale po válce zanikl. Od té doby je využívána jako rekreační chata. Je celodřevěné rámové konstrukce (s výjimkou zděného komínu a stěny za kamny), obedněná svisle i vodorovně kladenými prkny. Okna jsou jen jednoduchá, což spolu s nedostatečnou izolací stěn způsobuje nemalé tepelné ztráty zejména v zimním období. Krov je jednoduchý vaznicový, střecha krytá eternitovými šablonami má jen mírný sklon. Postupem času byly k původní stavbičce připojeny dva dřevěné přístavky, sloužící jako předsíň a zádveří.

Navržené úpravy

Základní půdorys objektu zůstane zachován. Jeho dispozičním jádrem bude i nadále jediná obytná místnost. Na západní straně vznikne nová vstupní prostora (předsíň), která nahradí dnešní vstupní přístavek včetně zádveří. Vchod do objektu ochrání nové vstupní “zápraží” před jižní stěnou obytné místnosti, kryté přesahem (námětkem) střechy. Zápraží bude mít vysoké bedněné zábradlí jako ochranu před zafoukáním většího množství sněhu. Jedním z požadavků majitele bylo vytvoření nového prostoru v podkroví, který by mohl sloužit jako úložiště věcí i jako místo pro případné přenocování přátel. Současná střecha o nízkém sklonu bude proto snesena a namísto ní bude vztyčena střecha nová, se sklonem 45°. Zvýšení sklonu střechy navíc zajistí i lepší začlenění objektu do okolního prostředí s dochovanou tradiční horskou zástavbou. Prostor podkroví bude s obytnou místností v přízemí spojen jednoramenným schodištěm kolmým na podélnou osu objektu. Byla zvolena prostorově úsporná varianta tzv. “mlynářských schodů” se vzájemně posunutými nášlapnými plochami stupňů.

Konstrukce

Největší problémy při úpravách patrně přinese vlastní konstrukce stavby, která je poněkud poddimenzovaná. Po sejmutí prkenného obkladu bude tedy třeba zesílit stávající rámovou konstrukci šikmými vzpěrami, aby mohla přenést zatížení nové střechy. Zároveň se provede zateplení stěn. Z vnější strany se stěny nakonec obloží svisle kladenými prkny (co možná nejširšími) se zalištovanými spárami, prkenný obklad bude natřen tradiční červenohnědou barvou. Původně se uvažovalo, že střecha bude krytá dřevěným štípaným šindelem, nakonec ale převážily ekonomické aspekty ve prospěch vcelku přijatelného eternitu. Na střechu budou tedy položeny bezazbestové šablony tmavošedé barvy. Nová okna (vesměs na původních místech) jsou navržena jako dvojitá dřevěná dvoukřídlá, tradičně dělená, s bíle natřenými rámy.

ÚPRAVA MALÉ HORSKÉ CHATY