U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Uchovejme krásu kytic

Kategorie: Kouzlo zahrady 2006 – kytice | Autor: Ing. Eva Skalská

Je snadné uvít pestrou kytici z květů letniček a trvalek, vypěstovaných a natrhaných v zahradě. Co ale snadné není, je udržet tu krásu co nejdéle ve váze.

K úspěchu vede bezpodmínečné dodržení těchto zásad: vystihnout správnou sklizňovou zralost a věnovat odpovídající péči před a po sklizni. Na otázku “Kdy květiny sklízet?” odpovídá naše tabulka. Dodejme, že na sklizeň květů do kytic je vždy dobré si přivstat, neboť právě ráno jsou rostliny nejvíc zásobeny vodou. Lze je také sklízet k večeru, pokud už není horko. Květní stonky vždy odřezáváme ostrým nožem, nikoli nůžkami. Řez musí být hladký a šikmý.

   I další ošetření řezaných květin je důležité. Co nejrychleji je vložíme do čisté vody, do níž přidáme dezinfekční přípravek, např. v lékárnách běžně dostupný Septonex zásyp. Stačí dávka 200 mg na litr vody, tj. přibližně na špičku nože. Květní stonky se ponoří jen do výšky 5 až 10 cm vody. Netřeba zdůrazňovat, že váza musí být vymytá a že do vody nesmí přijít žádný list.

Jak dlouho ve váze vydrží?

Při předpokladu, že splníme všechny uvedené zásady, zůstane astra čínská svěží 5 až 7 dnů, hledík větší 3 až 4 dny, měsíček zahradní 5 až 7 dnů. Největšími vytrvalci jsou rozchodník nádherný a mečíky, jimiž se můžeme těšit ve váze 10 až 14 dnů, a řebříček s 8 až 14 dny. Dlouho vydrží i kopretina velkokvětá – 6 až 10 dnů, šuškarda 8 dnů a slunečnice 6 až 8 dnů. Kratší uchovatelnost ve váze mají hvězdnice -4 až 8 dnů, pivoňka – 3 až 6 dnů, záplevák – 3 až 6 dnů, čechrava – 3 až 5 dnů a jiřinka – 4 až 5 dnů.

   Víc pozornosti zasluhuje lilie, u níž je nutné odkvetlé květy co nejdříve odstranit, neboť produkují etylen, který uchovatelnost ve váze zkracuje. Právě lilie jsou na tento plyn velmi citlivé. Krásu květů pak můžeme obdivovat až 10 dnů.

   U narcisů po sklizni rozštěpíme konce květních stonků a ponoříme je do vody s dezinfekčním přípravkem a krystalovým cukrem (30 g na litr), a to do výšky 10 cm. Na noc přestěhujeme vázu s narcisy do chladné místnosti. Květy pak vydrží pěkné 5 až 6 dnů. Pozor, stonky narcisů vylučují sliz obsahující toxické látky, a proto se k těmto květinám nesmí přidat jiné druhy, nebo až po přidání speciálního přípravku, který kombinaci narcisů s jinými květinami (např. tulipány) umožňuje.

   A tulipány? Jejich stonky ponoříme hluboko až po květ do studené vody a tak je necháme celou noc. Druhý den je dáme do vyšší vázy a pak se z nich přibližně 6 dnů radujeme.

Růže vyžaduje zvláštní péči

Na závěr – růže. Přineseme si květ růže domů, dáme do vázy a druhý den místo pohledu na krásu jen zklamání – květní stonek se pod květem ohnul, květ se sklonil a zvadl. Tento jev, zvaný “ohýbání šíje”, má několik příčin: předčasná sklizňová zralost, nedostatečné zchlazení, špinavá voda a nečistá váza.

Jak tomu zabránit?

   Konce květních stonků zakrátíme ostrým nožem nebo rozštěpíme. Tyto zákroky provádíme pod vodou, aby do stonků nevnikl vzduch. Také můžeme sloupnout kůru z části stonku (5 cm), která přijde do vody, to umožní lepší příjem vody. Trny neodstraňujeme, protože ranami vniká do stonků infekce. Pak růži co nejdříve vložíme do vody, do které jsme přidali kyselinu citronovou v dávce 0,5 g na litr vody nebo speciální přípravek pro růže. Nakonec ji na 4 hodiny přeneseme do chladničky nebo do opravdu studeného sklepa, kde bude teplota do 4 °C. Takto ošetřená růže vydrží 5 až 8 dnů, ovšem za předpokladu, že ji vložíme do čisté vydezinfikované vázy.

   Růže je velmi citlivá na nečistou vodu obsahující bakterie, které ucpávají květní stonky, a tím brzdí příjem vody. Proto doporučuji růže vkládát pouze do skleněných vzorně umytých váz.

***

Kytice na cestách

Pokud si chcete na konci víkendu přivézt kytici řezaných květů z chaty či chalupy domů, skliďte květy ráno, ihned je vložte do vody s dezinfekcí a přeneste do sklepa, aby se zchladily a přibrzdilo se nakvétání. Před odjezdem květní stonky zabalte do vlhkého hadříku nebo buničiny a vložte kytici do polyetylénového sáčku a ještě zabalte do papíru. Co s kyticí po návratu domů? Květní stonky zkraťte o 2 až 3 cm a ihned dejte do vody s dezinfekčním přípravkem. Vodu měňte každý den a přitom vždy zakraťte konce květních stonků. Mimoto průběžně kontrolujte výšku vody ve váze a doplňujte ji.

Co přidáváte do vázy?

Již naši předkové dávali do vody ve váze nejrůznější přípravky včetně chemických látek, např. kousky dřevěného uhlí, sodu, kuchyňskou sůl, alkohol, aspirin, glycerin, dokonce i měděné mince aj. Zkušenosti však ukázaly, že tyto ingredience nemají žádný nebo naopak škodlivý účinek. Řezaným květům prospívá přídavek dezinfekčního prostředku v množství na špičku nože.

Kdy je sklízíme?

LETNIČKY, DVOULETKY

Afrikán květ plně rozvitý

Astra květ polorozvitý

Cínie květ plně rozvitý

Hledík prvních pět spodních květů

je dobře vybarveno

Hvozdík jedna třetina květů v květenství

rozkvetlá

Chejr jedna třetina květů v květenství

rozkvetlá

Měsíček květ plně rozvitý

Nestařec polovina květů rozvitá

Pomněnka polovina květů rozkvetlá

Rudbekie květ plně rozvitý

Sedmikráska plně rozkvetlá

Šater polovina květů rozvitá

TRVALKY

Čechrava polovina až tři čtvrtiny květů

otevřených

Dlužicha polovina květů rozkvetlá

Hvězdnice 2 až 3 kruhy vnějších trubkovit

ých květů otevřených

Janeba polorozvitá

Kamzičník polorozvitý

Konvalinka tři spodní květy otevřené,

ostatní poupata žlutozelená

Kopretina plně rozvitá

Kosatec vrcholové poupě je na

rozpuknutí, ostatní květy

jsou v poupatech

Krásnoočko květ částečně nebo plně rozvitý

Pivoňka jednoduché odrůdy – poupata

jsou volná, měkká

Pivoňka plné odrůdy – poupata se

začínají otevírat

Rozchodník jednotlivá kvítka jsou polorozkvetlá

Rudbekie 2 až 3 kruhy vnějších trubkovitých květů otevřených

Řebříček květenství plně rozvité

Řimbaba plně rozvitá

Slunečnice plně rozvitá

Šuškarda květy v horní části květenství

(2-3 cm) jsou otevřeny

Vrbina jedna třetina až polovina

květů je otevřená

Záplevák vrcholový květ je rozkvetlý až

překvetlý, ostatní jsou v plném

rozkvětu

Zlatobýl dvě třetiny květů jsou otevřeny

Zvonek poupata jsou dobře vybarvena

CIBULNATÉ A HLÍZNATÉ

Jiřiny květ v plném rozkvětu, polorozvitá

poupata ve vodě

nerozkvetou

Lilie první 4 poupata vybarvená

a jedno z nich již pootevřené

Mečíky nejspodnější poupě v květenství

již ukazuje barvu

Narcis poupě je vyvinuté a toulec

(světle hnědá blanka) prasklý

Tulipán poupě je vybarvené a dosud

uzavřené

DŘEVINY

Růže poupě je polorozvité

Popisy k obrázkům

Tulipán sklízejte, když je jeho poupě ještě uzavřeno

Autor fotografií: FOTO ALEXANDR JANOVSKÝ A ARCHIV

Uchovejme krásu kytic