U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TVARY VIKÝŘŮ

Kategorie: Stavba | Autor:

Vzhled vikýřů se v průběhu času měnil podle jejich účelu. Stará prkenná dvířka, jimiž se podávalo na půdu seno, se dnes ve většině případů nahrazují zasklenými plochami a svislé stěny těchto konstrukcí se zateplují. Často se pochopitelně v souvislosti s potřebou prosvětlit obytné podkroví zřizují vikýře nové. Jejich návrhu se musí věnovat velká péče především z hlediska proporcí střechy a z výtvarného hlediska. Polohu vikýřů ve střeše ovlivňují nejen potřeby interiéru (světlá výška místnosti, výška parapetu, možná velikost okna), ale především uplatnění v exteriéru (výška okna a hřebene). Nový vikýř nesmí narušit vnější harmonický vzhled stavení. Necitlivé zásahy, zejména do střech starých stavení, by mohly způsobit výtvarnou deformaci objektu. Z čeho tedy – s ohledem na typ a umístění stavby – můžeme vybírat:

A – původní vikýře, jakými se kdysi podávala na půdu píce;

B, C – vikýře typu “volské oko”, sloužící k větrání i prosvětlení půdy;

D, J – novodobější tvary vikýřů, splývající rovněž dobře se střešní plochou;

E, H – vikýře se sedlovou stříškou různého sklonu; měl korespondovat se sklonem střechy;

F, G – stavebně jednodušší vikýře s pultovou střechou;

I – vikýř s polovalbou, doprovázející spíše domy městského rázu

(Podle knihy ing. A. Kadlecové Detail rekreační chalupy – SNTL 1984)

TVARY VIKÝŘŮ