Tvář venkova

Rubrika: Region

Mění se, stejně jako se mění svět. Některé rekonstrukce tradičních stavení i nové stavby jsou ku prospěchu jeho vzhledu, jindy stavebníci tvář českého a moravského venkova spíše hyzdí.

Pod Kalvárií v Ostrém. Kouzlo usedlosti umocňuje poloha pod vrchem Kalvárie s pozůstatky barokního kostela. Jde o pět budov kolem prostorného dvora, z nichž byl rekonstruován obytný dům, sloužící nejen k bydlení, ale i jako penzion a kavárna, loni se podařilo rekonstruovat i stodolu. (Ivan Hozák, Vladimír Sassmann)

Snahou našeho časopisu je uveřejňovat chalupy i chaty, které patří do oné první skupiny. Tedy ty, které tvář českého a moravského venkova zdobí. Podíl chalupářů ze všech koutů republiky na uchování tradičních hodnot venkovské architektury oceňují i představitelé Spolku pro obnovu venkova ČR, který už dvacet let tento název naplňuje a také organizuje soutěže Vesnice roku.

Zmíněný spolek a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořili vznik knihy Tvář venkova, kterou vydala obec Třanovice a mikroregion Podblanicko. Představuje na 150 rekonstruovaných i nových staveb a krajinářských úprav, které vznikly v uplynulém dvacetiletí.

Mnohé nás zaujaly. Při jejich realizaci totiž majitelé chalup, usedlostí a stavebních pozemků i osvícení starostové obcí spolupracovali s odborníky, s architekty a stavebními inženýry, kteří mají k venkovu blízko. „Čím déle budeme naslouchat venkovu, tím více si uvědomíme, že vedle sebevědomí jeho obyvatel potřebuje každá vesnice svou vizi a své odborníky,“ říká Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova. Na realizacích, prezentovaných v knize, se podílelo svými návrhy 187 odborníků. Jedním z nich je ing. Jan Kruml, který léta svými návrhy i názory formuje vzhled některých moravských obcí. Považuje za velmi důležité zveřejňovat příklady zajímavých rekonstrukcí a novostaveb i s popisem, kde se takto staví.

„Také bychom měli fotografovat památky, kříže, kapličky, selské usedlosti a jejich vrata. Informovat veřejnost, mluvit o tom. Aby to bylo živé téma. Lidem se musí dávat motivace,“ uvádí muž, jenž ctí tradici, která má dnešku mnoho co říct. A ing. arch. Jan Florian, který byl editorem knihy, k tomu dodává: „Čtenář si možná položí některé otázky. Proč se to, co je na fotografiích, podařilo? Jak je to u nás? Jsme lepší, horší nebo jiní? Proč tomu tak je? Co mohu udělat pro to, aby se podobné věci, které se jinde povedly, podařily také u nás? Anebo jste aspoň získali tip na výlet.“

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: TVÁŘ VENKOVA

Tvář venkova