Jaký zvolit důchod?

Rubrika: Hospodaření

Nově vzniklý důchodový systém platný od počátku letošního roku umožňuje budoucím penzistům zajistit si důchod za pomoci tří pilířů.

Jaký zvolit důchod?

Zatímco první, tzv. průběžný pilíř, zůstává beze změny, třetí pilíř (dříve penzijní připojištění) byl výrazně upraven a druhý je pro změnu úplně nový. Asi hodně lidí nebude mít zcela jasno v tom, jak jednotlivé části, respektive pilíře důchodové reformy, využít k zajištění svého důchodu a zda jich vůbec využít. Důvodem je nejen absence osvětlující kampaně ze strany státu, ale také protichůdné argumenty zastánců reformy a jejích odpůrců.

Třetí pilíř ano či ne?

Asi jednodušší rozhodování budete mít v případě zvažování třetího pilíře, tedy tzv. doplňkového penzijního spoření. Postaru jej znáte jako penzijní připojištění. Smlouvu na něj má v České republice na pět miliónů lidí, takže by se dalo říci, že většina lidí již třetí pilíř využívá.

Jaký zvolit důchod?

Je evidentní, že státní důchod se bude do budoucna reálně snižovat a pro prožití důstojného stáří nemusí postačovat. Je tedy třeba naspořit další prostředky, kterými si v důchodu přilepšíme. Po legislativních změnách je doplňkové penzijní spoření velmi podobné investování do podílových fondů. Ovšem s výrazně nižšími poplatky a se státním příspěvkem. Otázka tedy nestojí, zda využít třetí pilíř, ale spíše, zda využívat třetí pilíř za starých nebo nových podmínek.

Pokud jste nestihli penzijní spoření do konce roku uzavřít nebo navýšit, či jste ho uzavřeli za starých podmínek, nevěšte hlavu, do nových podmínek můžete vstoupit kdykoliv.

Transformované versus účastnické fondy

Pokud jste uzavřeli smlouvu na penzijní spoření za starých podmínek, vaše peníze jdou do transformovaných penzijních fondů. Jestliže jste založili nebo založíte smlouvu po 30. 11. 2012, budete spořit do účastnických fondů. Které smlouvy jsou výhodnější? Je lepší zůstat ve starých smlouvách, nebo prostředky převést na novou smlouvu?

Spoření na „starou” smlouvu vám umožňuje využít po patnácti letech tzv. výsluhovou penzi nebo naspořené prostředky jednorázově vybrat. Málo smluv však trvalo tak dlouho, aby tuto možnost někdo využil, a pokud tak učinil, tak ve většině případů prostředky vybral. Tuto „výhodu” tedy lehce oželíme. Další údajnou výhodou je nezáporné zhodnocení, které lahodí uchu konzervativního klienta.

Jaký zvolit důchod?

Ovšem garance nezáporného zhodnocení nutí penzijní společnosti investovat prostředky účastníků velmi konzervativně, čímž se reálný výnos blíží výnosům na podprůměrném spořícím účtu. Těžko překonáte inflaci a vaše prostředky se budou reálně znehodnocovat. Obzvláště máte-li do důchodu daleko, a to i několik desítek let, připravíte se touto „garancí” o možnost spořené prostředky efektivně zhodnocovat.

Rozdíl oproti účastnickým fondům může za několik desítek let činit i sta tisíce korun. A nezachrání vás ani státní příspěvek, jehož význam se na velmi dlouhém investičním horizontu ztrácí. Nezáporné zhodnocení je tak pro ty z vás, kdo máte do důchodu relativně krátkou dobu, řekněme 5 až 10 let.

Skutečnou a jedinou výhodou starých smluv je, že vyprší v šedesáti letech, kdy máte možnost začít čerpat starobní důchod nebo peníze jednorázově vybrat. V účastnických fondech si budete muset počkat do důchodového věku, tedy u dnešních mladých lidí zhruba do sedmdesáti let. Ovšem pokud byste využili tzv. předdůchodu, můžete na prostředky dosáhnout už třeba pět let před dosažením důchodového věku.

První versus druhý pilíř

Druhý pilíř umožňuje vyvést 3 % z prvního pilíře na soukromý penzijní účet při současném přidání dalších 2 % z hrubé mzdy. Po dosažení důchodového věku pak můžete zažádat buď o výplatu starobní penze na dobu 20 let, nebo o doživotní důchod, případně o doživotní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let. V případě úmrtí ještě během spoření jsou naspořené prostředky součástí dědictví, v případě úmrtí v době pobírání důchodu lze prostředky dědit pouze v případě, že byla sjednána výplata důchodu na 20 let.

Vstup do druhého pilíře je nevratný krok. Pokud do něj nevstoupíte do 35 let věku, už do něj nikdy nemůžete vstoupit.

Co je vytýkáno druhému pilíři

Existuje nejistota, zda druhý pilíř zůstane nebo ne – ČSSD totiž avizovala jeho zrušení. Druhý pilíř také není vhodný pro lidi s nízkými příjmy – pro pobiratele sociálních dávek, lidi pracující na černo, často nemocné a ani pro maminky s více dětmi. A ten, kdo do tohoto pilíře jednou vstoupí, nemůže z něj odejít zpět do prvního pilíře.

Jaký zvolit důchod?

Je tu určitá ekonomická nejistota penzijních fondů. Tu ovšem nemáme ani u prvního pilíře. Četné legislativní změny doprovázející první pilíř a jistota inflace dělá první pilíř rozhodně méně atraktivním než ten druhý. Stárnutí populace bude určitě znamenat i další úpravy ve výpočtu důchodů směrem dolů. Oproti tomu ve druhém pilíři si mohu vybrat investiční strategii a výnosem dlouhodobě překonávat inflaci.

Výhody druhého pilíře

Největší výhodou je to, že je možné si zvolit investiční strategii. Pokud jsem mladý, volím dynamickou strategii amůžu tak umožnit uspořeným prostředkům, aby generovaly vyšší výnos. Naspořené prostředky se ve spořicí fázi kompletně dědí (tedy vyvedená 3 % z prvního pilíře i přidaná vlastní 2 % z hrubé mzdy), ve výplatní fázi se dědí prostředky, které zbývají vyplatit, pokud jste si zvolili výplatu dvacetileté penze.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Jaký zvolit důchod?