U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TRESTNÍ PŘEDPISY, PŘESTUPKY ÚZ č. 580

Kategorie: Právo | Autor:

TIP!

Aktuální publikace obsahuje úplná znění 30 předpisů po zapracování všech změn, které přijala bývalá poslanecká sněmovna. Velkými změnami prošel trestní zákon, trestní řád a zákon o přestupcích. Předpisy jsou rozděleny do sedmi kapitol: trestní předpisy, přestupky (od 1. 7. 2006 zásadní změny u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích), výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, probační a mediační služba, peněžitá pomoc obětem trestné činnosti a rozhodnutí prezidenta republiky o amnestiích.

Sagit, 400 stran, cena 118 Kč

Knížky z nakladatelství Sagit si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVCKNIHYNAZEV KNIHYJMENOADRESA. Cena SMS je 3 Kč, =mezera. Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

Popisy k obrázkům

TRESTNÍ PŘEDPISY, PŘESTUPKY ÚZ č. 580