U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tip na výlet

Kategorie: Oznamovatel | Autor: kar

Sázava

KŘÍŽOVKA O CENY

Na zalesněném návrší nad řekou Sázavou se tyčí dvě věže, dominanty stejnojmenného městečka, Sázavského kláštera. Nižší, bílá čtvercová, patří k budově novorenesančně přestavěného zámku, bývalého konventu. Vyšší, z červeného kamene, je součástí torza gotického kostela sv. Prokopa, který měl soutěžit svou velikostí se sv. Vítem na Hradčanech. O velkoleposti zamýšleného díla svědčí dvě řady sloupů spojující věž s původním kněžištěm – do něj se vešel celý barokní kostel zasvěcený témuž světci. Sv. Prokop založil klášter v 11. stol. jako středisko staroslověnské kultury, v zahradě jsou ještě základy rotundy sv. Kříže se čtyřmi absidami.

Proč stojí za to Sázavu na-vštívit? Jen namátkou: jedna z fresek v bývalé kapitulní síni ukazuje světově unikátní zobrazení Panny Marie, která drží za ruku na zemi stojícího Ježíška a její pravice naznačuje velmi výmluvně, co má milující matka v úmyslu. Kdo z návštěvníků najde na každé straně kostelní věže čtyři hvězdy, tomu… (viz tajenka).

Sázava láká i umělce – tvořili tu V+W, odehrává se tu román M. Viewegha Báječná léta pod psa, natáčel se tu seriál o detektivní agentuře Puzzle. Dnes je zde umístěna expozice technického skla a staroslověnské Sázavy. Otevřeno je od dubna do října. www.stc.npu.cz

Tajenka křížovky z č. 12/2004:

se využívá v kosmetickém průmyslu

Knihy vyhrávají:

J. Sedláčková, Havlovice

M. Chudý, Rokytnice v Orl. h.

I. Nevrzal, Třebíč

Tajenku křížovky pošlete nejpozději do 28. února buď poštou na adresu: redakce Chatař & chalupář, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: chatar.chalupar@provolnycas.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou hezké knihy, které věnovalo knihkupectví Kanzelsberger, Václavské nám. 4, Praha 1.

Tip na výlet