U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tepelné čerpadlo “vzduch-vzduch”

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Energeticky optimální výměnu vzduchu v domě dobře zajistí tepelné čerpadlo “vzduch-vzduch”. Jak systém funguje?Tepelné čerpadlo pracuje se dvěma cestami vzduchu. První cestou se přivádí čerstvý chladný vzduch, druhou se znehodnocený vzduch odvádí. V každé cestě je zabudován odstředivý ventilátor, který zajišťuje proudění vzduchu v dané cestě. Obě vzduchové cesty se kříží a do místa křížení je zabudován deskový výměník tepla – rekuperátor. Kromě toho jsou za rekuperátorem osazeny ještě výměníky tepla tepelného čerpadla. V cestě odváděného vzduchu je to výparník, v cestě přiváděného vzduchu kondenzátor. V topném nebo chladném období je přiváděný vzduch ohříván rekuperací tepla z odcházejícího vzduchu a případně i funkcí tepelného čerpadla, takže se energetické nároky potřebné pro větrání výrazně snižují. Nucené větrání rovněž odstraňuje vlhnutí stavebních konstrukcí a zabraňuje tvorbě plísní. U rodinných domů se čerstvý vzduch přivádí do obývacích pokojů a ložnic a znehodnocený vzduch se odvádí z kuchyně, koupelny, prádelny a sociálních zařízení. Přiváděný vzduch je filtrován, zbavován mechanických nečistot, pylů a dalších látek.

Obr. – Vytápění a větrání DUPLEX (Atrea)

Tepelné čerpadlo “vzduch-vzduch”