U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘESTUPKY A DALŠÍ SPRÁVNÍ DELIKTY

Kategorie: Právo | Autor:

TIP

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o přestupcích a jeho prováděcí vyhlášky i citace vybraných ustanovení těch zákonů, které stanoví pokuty ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikatelům za přestupky, jiné správní delikty, pořádkové delikty a disciplinární delikty. Publikace je členěna do 27 tematických podkapitol; pro snazší vyhledávání uvádí i rejstřík a chronologický seznam předpisů. Všechny změny oproti minulému číslu jsou vyznačeny tučným písmem a v rámečcích jsou pasáže s pozdější účinností (vazba na daňový řád a zákon o registrech). Více informací na www.pre.sagit.cz. Sagit, 384 stran, cena 137 Kč

Popisy k obrázkům

PŘESTUPKY A DALŠÍ SPRÁVNÍ DELIKTY