U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tepelná čerpadla MACH typu vzduch/voda

Kategorie: Teplo domova | Autor:

špičková technologie za hranicí svých současných možností

Tepelná čerpadla MACH získala celou řadu ocenění např. Grand Prix Frigotherm 2003, Grand Prix Frigot-herm 2004, cenu Spokojený zákazník 2002 nebo Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2003. V současné době firma TC MACH, s.r.o. uvádí na trh novou řadu tepelných čerpadel MACH, jenž posunují hranice použitelnosti vzduchových tepelných čerpadel v našich klimatických podmínkách. Patentovaný způsob odtávání využívá k odtávání zamrzlého výparníku energie z okolního vzduchu, l při venkovních teplotách pod -15°C lze zbytkovým teplem v chladivovém okruhu výparník odtát a tuto odebranou energii do systému opět jednoduše vrátit. Princip spočívá v použití dvou výparníku, z nichž každý má dva nezávislé chladivové okruhy. Jeden chladivový okruh slouží pro vypařování chladivá a druhý okruh pro odtávání kapalným chladivém. K odtávání se využívá zbytkového tepla kapalného chladivá v chladícím okruhu, které proudí od kondenzátoru – ohřívače vody – a prochází prvním výparníkem před tím, než vstupuje do vstřikovacího ventilu druhého výparníku. Systém správného směrování toku chladivá je ovládán trojicí elektromagnetických ventilů. V případě, kdy dochází ke zvýšené námraze, dojde za provozu k uzavření příslušného směru kapalného chladivá a následně dochází k otevření patřičného elektromagnetického ventilu. Ten zajistí přívod kapalného chladivá přes namrzlý výparník ke vstřikovacímu ventilu druhého výparníku. Při tomto zapojení dochází k pozvolnému odtávání výparníku s námrazou. Vzhledem k tomu, že zbytkového tepla není mnoho, je každý výparník dimenzován na 100% chladícího výkonu. Minimální doba chodu jednoho výparníku je 80 minut. Výsledný čas, potřebný pro odtávání zamrzlého výparníku, je cca 24 minut. Po odtáni dochází k přesměrování průtoku chladivá na druhý výparník (totožně obrácená funkce). Po odtávání druhého výparníku jsou v činnost zapojeny opět dva výparníky – tedy 200% chladící plochy. Toto řešení má za následek výrazné zvýšení celkového topného faktoru. Výparník je konstrukčně řešen do půdorysného tvaru trojúhelníku (šípový výparník). Přední část je tvořena dvojicí výparníku, tvořících ramena šípu ve tvaru písmena V. Mezi výparníky je prostor pro umístění vstřikovacích ventilů a potřebné elektroinstalace. V zadní části celku se nacházejí dva axiální ventilátory.

Tím to řešením, je docíleno:

1. stálého topného výkonu (nejsou výpadky topného výkonu při odtávání)

2. celkové zvýšení topného faktoru samotného tepelného čerpadla

3. celkové zvýšení provozního topného faktoru při vytápění

4. zvýšení životnosti

V současné době má firma TC MACH, s.r.o. dopracované verze pro topné výkony 7,1 až 15,6 kW při jmenovitých podmínkách. Výkonová řada od 15,6 až 40,2 bude dopracována do konce roku 2004. U vyšších výkonů nad 18 kW se bude jednat o zajímavé technické řešení, které bude lépe využívat množství proudícího vzduchu mezi dvěma a jedním výparníkem.

Více informací na webových stránkách www.tcmach.cz

Tepelná čerpadla MACH typu vzduch/voda