U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

O významu slova: starati se

Kategorie: úvod | Autor: Marie Rubešová

Patří k nejfrekventovanějším slovesům našeho života. Nejdřív se o nás starají rodiče, pak se staráme my o své nástupce i předky a doufáme, že se na stará kolena postará zase někdo o nás. Mezi tím se staráme o to, abychom měli co jíst, kde bydlet a z čeho se radovat – a jiní se starají, aby naše domy nezavalily odpadky a cesta k nim byla sjízdná atd. atd. Ze slovesa “starati se” dokonce před mnoha stovkami let vzniklo slovo starosta. Jeho význam i snahy těch, kteří jej naplňují, se v průběhu času příliš nezměnily. Ale přece jen: existují aktivity, které přesahují rámec běžných starostí starostů o to, aby v jejich městě či vesnici bylo vše v pořádku. Potvrdili to starostové pětadvaceti obcí, kteří se o prázdninách sešli v Libčevsi u Loun s prezidentem Václavem Havlem. Místo nebylo zvoleno náhodně – právě v Libčevsi byla počátkem devatesátých let minulého století založena Škola obnovy venkova, z níž vzešla i soutěž o nejpěknější Vesnici roku. Náhodný nebyl ani výběr starostů – byli to ti, jejichž obce ve zmíněné soutěži uspěly, tedy “vystoupily” v jednotlivých ročnících na stupně vítězů. Pana prezidenta pozvali, protože budoucnost českého a moravského venkova i jeho vzhled považují za velmi důležitý. Na organizaci celé akce se podílel náš spolupracovník ing. Josef Duben, který je lektorem zmíněné školy, a tak jsme měli informace z první ruky. Nejvíc nás zaujal názor Josefa Zosera, starosty obce Jiřetín pod Jedlovou, který řekl: “Chalupáři s námi jednou splynou a zůstanou v obci trvale. Ta doba se již blíží; bude znamenat i zvýšení počtu obyvatel a účinnou pomoc.” Vodu na náš (i váš) mlýn nasměrovala i starostka Dagmar Strnadová. Volá po větší osvětě, která by měla přispět k zamezení nežádoucího poměšťování venkova. “Sami starostové by měli umět spoluobčany přesvědčit o vhodnosti a nevhodnosti výstavby, ale i výsadby, využívat v tom místních zpravodajů i veřejných médií.” Věříme, že náš Chatař & chalupář je těm, kteří stojí o to, aby náš venkov rostl do krásy, ku prospěchu. Tentokrát jej uvítají hlavně čtenáři, kteří se chystají vrátit k tradici a postavit si dřevostavbu, koupit krb nebo se zajímají o produkty BIO zemědělství.

O významu slova: starati se