U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Kategorie: Právo | Autor:

TIP!

Kromě aktuálního znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích obsahuje publikace jeho 7 prováděcích předpisů, z nichž vyhláška o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel doznala řadu změn. Další předpisy specifikují technické prohlídky a měření emisí, registraci vozidel, informační štítky a plakáty s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel atd. Součástí je i zákon o pohonných hmotách a nová vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot. Více na www.tech.sagit.cz. Sagit, 336 stran, cena 129 Kč

Popisy k obrázkům

TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH