Systém pro nadpraží a ostění oken a dveří

Estetické a zároveň technicky pokrokové řešení při zateplování nadpraží a ostění oken a dveří nabízí patentovaný systém tzv. prefabrikovaného nadpraží a ostění. Systém HPI-CZ značně zrychlí zateplovací práce v oblasti kolem oken a dveří a navíc sníží riziko chyb při montáži. Inovované řešení s novým jednotným profilem pro ostění i nadpraží nyní nabídne výběr ze tří různých variant provedení. Ty vycházejí z kombinací desek s izolačním jádrem z fenolické pěny a desek s jádrem z šedého pěnového polystyrenu. Stavebník si může zvolit variantu, podle toho, zdali preferuje protipožární řešení nebo sleduje spíše tepelně izolační a estetické parametry.

 

Prefabrikované ostění a nadpraží

 

Ostění oken, dveří, prosklených stěn a podobných výplňových konstrukcí bývá při zateplování nejslabším místem. Nedostatečným zateplením nebo jeho úplnou absencí v těchto detailech vzniká nezanedbatelné riziko vzniku plísní na vnitřní straně okenního ostění, nemluvě o snížení účinnosti provedeného zateplení. Chybné řešení detailu napojení omítky na výplňovou konstrukci navíc může způsobit praskání nových povrchů v okolí oken či dveří vlivem dilatací.
Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění výrazně zrychluje a zároveň zkvalitňuje provedení zateplení v ostění a nadpraží a snižuje riziko montážních chyb. V detailu napojení omítky na rám okna nebo dveří vytváří speciální dilatační pásky prostor pro případné pohyby, což zabrání vzniku prasklin.

 

Obkladová deska
Základním prvkem systému je speciální obkladová deska pro nadpraží a ostění. Deska má integrovaný profil s armovací tkaninou pro vytvoření přesného a čistého detailu fasádní hrany. Při použití v nadpraží plní tento profil funkci lišty s okapnicí, při použití v ostění zastává funkci rohové lišty. Z rubové strany se deska standardně lepí k podkladu. Lícový povrch desky je strukturovaný, takže ho stačí jen přetřít fasádní barvou. Je jen na stavebníkovi, zda se spokojí s nátěrem nebo provede vrstvu omítky shodnou s ostatní plochou fasády. Obkladová deska se prodává ve dvou variantách: S jádrem z fenolické pěny (RESOL) a s jádrem z šedého pěnového polystyrenu (EPS).  Desky jsou vyráběny v tloušťce 20 mm a v délce 3 m, přičemž šířka je volitelná dle konkrétní realizace. Standardně najdou zákazníci v nabídce desky šířky 250 mm, 300 mm a 400 mm. V případě velkých projektů lze rozměry předem upravit na míru konkrétní realizaci.

 

Prefabrikované ostění a nadpraží

 

Deska z fenolické pěny
Speciální tuhá pěna RESOL spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) s mimořádnou difúzní schopností. Kromě toho při výborné pevnosti a mechanické odolnosti splňuje i vysoké požadavky protipožární ochrany a výborně tlumí hluk. HPI-CZ je jedním z průkopníků používání tohoto mimořádného materiálu na našem trhu. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem.

 

Deska z šedého pěnového polystyrenu (EPS)
Velmi dobrých tepelně izolačních schopností lze dosáhnout také použitím desek s izolačním jádrem z šedého pěnového polystyrenu. Ten vykazuje oproti bílé variantě EPS lepší tepelně izolační vlastnosti. Použití těchto desek zrychlí zateplovací práce, sníží riziko montážních chyb a zajistí estetické napojení konstrukcí.

 

Okenní lišta
Systémová okenní lišta s integrovanou lepicí páskou se lepí na rám okna nebo dveří.  Do této lišty se po seříznutí na požadovanou délku zasunují obkladové desky z fenolické pěny nebo pěnového polystyrenu. Okenní lišta má tvar písmene „U“. Oproti původnímu řešení nemá odlamovací lamelu, pohledová hrana výšky 8 mm je přetíratelná. Pouzdro, do kterého se desky zasunují, je tím pádem pevnější. Navíc skryje i menší nepřesnosti při řezání desek. Hrana okenní lišty se z vnitřní strany ošetří lepicím tmelem MS Polymerem, který je součástí systému, což zajistí zpevnění spojení mezi lištou a deskou a zabrání vniknutí vody do U profilu.

TEXT: REDAKCE
FOTO: HPI-CZ

Systém pro nadpraží a ostění oken a dveří