U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Svépomocná výroba tmelu

Kategorie: Dílna | Autor: mj

Tmel vhodný zejména na dřevo můžeme vyrobit z libovolného lepidla (nejvhodnější k tomu jsou lepidla polyvinylacetátová, například Herkules), do kterého vmícháme vhodné práškové plnidlo, což je dřevěný prach, plavená křída, malířská hlinka (nebo jejich směs); ještě vhodnější je sádra, která odnímá disperzi vodu, takže doba vytvrzení je velmi krátká. Aby se tato “otevřená doba” prodloužila, doporučuje se disperzní lepidlo ředit vodou (asi třetinou objemu). Výsledná hmota nemusí mít žádnou vysokou pevnost, naopak nesmí být tvrdší než dřevo, aby se tmel dal brousit. Tmel mícháme ručně ve vhodné nádobce, která musí být o dost větší než je výsledné množství tmelu. Do lepidla přisypáváme plnidlo, popřípadě i barevný pigment, u něhož však předem ověříme, zda nezhoršuje vlastnosti tmelu. Plnidlo sypeme na etapy; každé další množství přisypeme až tehdy, když je dávka plnidla do lepidla dokonale vmíchána, jinak tmel nebude homogenní. Velmi pevné tmely, vhodné i pro tmelení kamene a keramiky, získáme z dvousložkové umělé pryskyřice (Epoxy 1200, Unilex), popřípadě z pryskyřice polyesterové. Do hmoty vzniklé smícháním složek přesně podle návodu vmícháme dřevěný prach nebo jiné plnidlo (v případě lepení kamene nějaké jemné tvrdé částečky, např. karborundum) v množství až několikanásobně objemově větším (3 – 5x) než je množství lepidla. Tyto tmely se nehodí pro přírodní světlé dřevo, které bude opatřeno bezbarvým lakem, protože to pak v místech, kam pronikne lepidlo, tmavne. Jejich pevnost je vysoká a u dřeva jimi můžeme doplňovat i odštípnuté hrany. Nevýhodou těchto dvousložkových tmelů je ale jejich citlivost na UV záření – při jeho dlouhodobějším působení se tmel začne rozpadat. Není proto vhodné je používat pro předměty, umístěné v exteriéru. Profesionální restaurátoři také používají tmel namíchaný ze 12 cm3 dřevěného prachu, 8 cm3 plavené křídy; to se spolu se 2 cm3 rozehřátého klihu a 2 cm3 terpentýnového oleje rozmíchá v 10 cm3 horké vody.

Svépomocná výroba tmelu