U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ČÍM TOPIT, ABY NÁKLADY BYLY CO NEJNIŽŠÍ?

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Efektivnost v poměru k ceně jednotlivých druhů paliv se vzhledem k současným cenám stává stále opakovanou úvahou. Jednoznačné řešení neexistuje, jak pesimisté tvrdí, snad jedině sluneční energie poskytuje jistotu úměrnou našim zeměpisným podmínkám. Přesto i v této ne příliš čitelné situaci lze najít ekonomicky šetrná řešení. Co vše vám může na cestě k úsporám pomoci?

Uhlí jako jedno z nejtradičnějších paliv se vrací. Důvody jsou především finanční, což dnes převáží i určité nepohodlí, které tento zpsůob vytápění přináší. V současné době jsou ale již vyráběny kotle, které nutnost obsluhy snižují na minimum a nabízejí i určitá řešení automatizace.

   Z pevných paliv je nutné zmínit také dřevo, které opět patří mezi cenově dostupné zdroje. Výhřevnost je závislá na stupni vlhkosti, což často vyžaduje další prostory, kde je nutné dřevo nechat dokonale vyschnout.

   Pohyb cen provází zemní plyn, který byl ještě před několika lety spolehlivým a levným zdrojem. Přesto zůstává oblíbený pro svou snadnou dostupnost.

   Pohodlné a všude dostupné je vytápění elektřinou – je však poměrně drahé.

CO JE VYTÁPĚNÍ LEHKÝM TOPNÝM OLEJEM??

Při hledání nových možností s prognózou stabilnější ceny se v poslední době více hovoří o vytápění lehkými toplnými oleji. Jedná se o jednoduchý, pohodlný a bezobslužný způsob topení, který je zároveň také ekologický. Topný olej extra lehký (TOEL) má vysokou výhřevnost (42,5 MJ/Kg, 36,13 MJ/litr) a účinnost kotlů spalujících TOEL je až 95 %, což je o 15 % více než u moderního kotle na uhlí. Na trh jej distribuuje společnost Thermoil. Tento způsob vytápění není dosud v České republice příliš běžný, je ale z mnoha hledisek rentabilní.

   Kromě již zmíněné vysoké výhřevnosti je tento způsob vytápění také ekonomický a ekologický. Koncentrace síry v TOEL je jen 0,05 %, takže nyní i do budoucna splňuje jeho spalování náročné limity Evropské unie. Zplodiny vznikající při vytápění některými jinými palivy vysoko překračují evropské normy a výhledově je čeká zatížení ekologickou daní, což pochopitelně zvýší náklady na většinu dnes poměrně levných způsobů vytápění.

   Pořizovací cena topného zařízení na extra lehký topný olej je srovnatelná s pořízením jakéhokoliv jiného topného systému, avšak náklady spojené s jeho údržbou a vytápěním se v současné době ani v dalších letech nebudou výrazně zvyšovat. Zatímco ceny energií vyráběných dodávaných teplárnami a dalšími významnými energetickými společnostmi každoročně rostou, vytápění a energie získávaná pomocí extra lehkého topného oleje kolísá v určitém konstantním rozmezí. Odvíjí se od cen ropy, které jsou v dlouhodobém průměru na stejné úrovni a výkyvy zaznamenáváme pouze v určitém konstantním rozmezí v závislosti na různých ekonomických faktorech. IEA – International Energy Agency zřízená při OECD – zjistila, že zásoby ropy jsou dostatečné na dalších 30 – 40 let bez toho, aby bylo nutné ceny ropy zvyšovat z důvodu jejího deficitu na světových trzích.

   V nepředvídatelných případech a náhlých ropných krizích je možné kotel na extralehký topný olej velmi jednoduše a levně převést na jiný typ kapalného paliva, např. na řepkový olej.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE MAJÍ ZELENOU

Nejrozšířenějšími alternativními zdroji jsou biomasa, solární energie a čerpání tepla.

   Při spalování biomasy jde o spalování levného a dostupného přírodního materiálu ve speciálních kotlích či krbech.

Solární systémy, které přeměňují dopadající sluneční energii na teplo, nelze použít všude. V našich podmínkách bohužel nelze pomocí sluneční energie vytápět celý dům a ještě ohřívat užitkovou vodu. Lze ji však velmi dobře a levně využít pro přitápění či ohřev vody v bazénu.

   Tepelná čerpadla pracují na bází čerpání tepla z jednoho prostoru do druhého. Čerpaná energie je z přírody, tudíž zadarmo. K provozu čerpadla je nutná jistá energie, je ovšem mnohem menší než výsledný tepelný efekt. Při vytápění pomocí tepelného čerpadla jsou roční náklady vzhledem k vytápění plynem zhruba poloviční až třetinové. Některé typy čerpadel lze dokonce použít v létě jako klimatizaci.

   Pro běžného majitele rodinného domu je ze všech možností alternativních zdrojů vytápění nejčastěji využívána sluneční energie. Sluneční kolektory jsou ve srovnání například s tepelnými čerpadly méně finančně náročné na pořízení. V našich zeměpisných podmínkách sice nemůžete počítat se stoprocentním pokrytím nákladů na vytápění a ohřev vody, při vhodných kombinacích ale lze dosáhnout velmi zajímavých úspor. Udává se, že jejich využíváním lze snížit roční spotřebu jiného druhu energie na vytápění asi o 20 %.

EFEKTIVNÍ PROPOJENÍ KONDENZAČNÍ A SOLÁRNÍ TECHNIKY

Zajímavým řešením z pohledu úspor energií i cen se jeví kombinace kondenzační techniky se solární energií. V čem spočívají výhody? Kombinace v první řadě využívá předností kondenzační techniky, která dokáže dosáhnout až normového stupně 109 % účinnosti (vztaženo na výhřevnost zemního plynu). Solární panely přispívají zdrojem energie podle klimatických možností.

   Kombinaci plynových spotřebičů se solární energií, propojenou systémem řízení, představila společnost Junkers. Výhodou je optimální využití paliva a maximálního efektu úspor. Solární systém a kondenzační kotel se navzájem střídají v provozu – to prodlužuje životnost celého systému.

   Optimální kombinace různých zdrojů pro získání energie pro vytápění a ohřev vody přináší ve svém novém konceptu také společnost Karma. Jednoznačnou prioritu před spalováním plynu mají v systému vytápění Karma především alternativní zdroje energie: solární energie, zplynovací kotel na dřevo či pelety, krb nebo krbová kamna s teplovodním výměníkem, tepelné čerpadlo a další zdroje.

   Při vytápění a ohřevu vody dostávají v první řadě přednost úsporné alternativní zdroje. Teprve až po maximálním využití energetických možností zapojených zdrojů dodá potřebnou zbývající část energie plynový kondenzační kotel Karma Solar.

   Systém vytápění Karma je originální tím, že nabízí mnoho variant řešení topného systému. Jako stavebnice umožňuje postupné rozšiřování topného systému ze základní varianty až do kompletního topného systému.

TAKÉ NA VODU ÚSPORNĚ

Solární energii velmi dobře využijete při ohřevu vody v bazénu. Solární ohřev zvýší teplotu vody až o 6 °C bez nároku na nákladné zdroje energie. Díky solárnímu ohřevu můžete mít o několik týdnů delší koupací sezonu. Solární ohřev je vhodný pro všechny bazény s pískovou filtrací. Solární panel pohlcuje tepelnou energii slunečních paprsků a předává ji vodě, která panelem proudí. Chladná voda z bazénu je pomocí čerpadla filtračního systému vháněna do solárního panelu.

   Panel umístěte tam, kde je dostatek přímého slunečního svitu (nejméně 6 hodin denně). Čím déle se slunce opírá do panelu, tím bude výsledek ohřevu lepší. Pokud zvolíte šikmou instalaci (na střeše, na zdi, na plotě, na rámu a podobně), orientujte panel na jih až jihozápad. Optimální sklon solárního panelu pro ohřev bazénové vody pro období používání květen až září je mezi 30 – 45 stupni.

   Pro bazény s objemem vody do 20 m3 se používá panel o ploše 3,6m2, do 30m3 pak panel o ploše 5,4 m2. Panely lze mezi sebou spojovat pomocí bazénových hadic.

   Pokud máte menší plochu panelů, než kolik by měla být podle velikosti vašeho bazénu, výsledek solárního ohřevu nebude uspokojivý. V oblastech, kde je chladnější a kratší léto, je vhodné použít panely s větší plochou.

   Efekt solárního ohřevu vám pomůže lépe využít solární plachta, která udržuje teplo v bazénu během chladnějších nocí, zvláště na začátku a na konci koupací sezony.

   Využití solární energie oceníte ale i na řadě dlaších míst v zahradě. Vyzkoušet například můžete solární sprchu a řadu dalších řešení, které vám zpříjemní užívání domu i zahrady.

PRO OKAMŽITÉ ÚSPORY PŘI VYTÁPĚNÍ

regulace (nastavení topné teploty během dne a týdne) a zamezení přetápění vhodný způsob větrání (intenzivně a krátkodobě) vhodné rozestavení nábytku a záclon (aby nebránily proudění tepla v místnosti)

Úspory přináší kombinace zdrojů vytápění

Systém vytápění Karma, kombinující několik zdrojů umožňuje zvolit vytápění a ohřev tak, aby byl vždy co nejvýhodnější s ohledem na potřeby vytápění bytu či domu a s ohledem na možnosti investora.

Popisy k obrázkům

Střešní solární panely dokážou pokrýt překvapivě velkou část nákladů, potřebných především na ohřev teplé užitkové vody.

Moderní kamna na pevná paliva dosahují podstatně větší účinnosti, než jejich předkové.

Vytápění lehkými topnými oleji má, vzhledem k současným poměrům cen jednotlivých paliv, budoucnost. Na snímku zásobníky s extra lehkým topným olejem TOEL.

Autor fotografií: Foto Thermoil

ČÍM TOPIT, ABY NÁKLADY BYLY CO NEJNIŽŠÍ?