U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podle jaké normy

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

Pro nosné dřevěné konstrukce smí být v ČR používáno dřevo třídy pevnosti podle ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce. Platné ČSN pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí zahrnují jako rovnocenné materiály podle hodnot charakteristických pevností rostlého dřeva jehličnaté dřeviny smrk, jedle, borovice a modřín. Smrkové dřevo se používá hlavně na nosné konstrukce střech, stropů a stěn, kde není vystaveno přímým povětrnostním vlivům. Pro konstrukce vystavené povětrnosti se doporučuje používat borovici nebo modřín. Dřevo borovice se nejčastěji používá na stavbu schodišť, vnějších dveří a oken. Jeho nevýhodou je nebezpečí modrání bělového dřeva. Modrání sice nemá vliv na mechanické vlastnosti dřeva, ale je z estetických důvodů nežádoucí. Odolným dřevem a v severských zemích velmi oblíbeným zejména pro obložení vnějších fasád montovaných rodinných domků, ale i jiných objektů, je modřín.

Podle jaké normy