U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STŘEŠNÍ KRAJINA

Kategorie: Stavba | Autor: rab

PORADNA

Vlednu jste upozornili na nejvhodnější druhy střešní krytiny určené pro venkov – tašky bobrovky pálené, betonové či kameninové v cihlově červeném odstínu a dřevěný štípaný šindel. Když se však rozhlédnu po střechách v okolí naší chalupy, zdá se mi vaše doporučení příliš konzervativní. Neexistují ještě jiné přijatelné druhy krytiny střech?

   (L. Š., Louny)

Návrat k původním stavebním tradicím je proces dlouhodobý, závislý na změně vnímání tradičních hodnot. Kdo si to uvědomí již dnes, zaslouží se o jejich uchování do budoucnosti. “Přechodně” lze připustit i další druhy střešní krytiny:

* vláknocementové šablony hladké pravoúhlé typu eternit, cembrit (v přirozeném středně šedém odstínu, v odpovídajícím prostředí výjimečně i s šedočerným povrchem imitujícím břidlici – beronit),

* dřevěný šindel řezaný (je méně trvanlivý než štípaný) v hnědočerném odstínu,

* tašky většího formátu (asi 10 ks/m2) pálené, případně betonové v odstínu blízkém barvě pálené krytiny,

* glazované pálené tašky (v červených až hnědočervených odstínech, výjimečně v odůvodněných případech i jiných).

* různé druhy pálených drážkových tašek klasického formátu (asi 15 ks/m2), např. holandky.

Naopak zásadně nelze pro tradiční zástavbu doporučit:

* tašky betonové i pálené, barvou odlišné od tradiční pálené krytiny nebo s drsným (sypaným) povrchem,

* asfaltový (bitumenový) šindel, zejména jeho tvary napodobující bobrovky, kosočtverce apod.,

* velkoplošné šablony plechové či plastové různě tvarované, včetně tvarových napodobenin bobrovek apod.,

* vláknocementové šablony lesklé, barevné či s plastickým povrchem, včetně tvarů jiných než pravoúhlých,

* povlakové asfaltové krytiny, plastové fólie,

* hladké plechové krytiny včetně měděného plechu,

* velkoplošné skleněné tabule,

* jiné nové druhy krytiny odlišné tvarem, materiálem nebo barvou od tradičních typů krytiny.

FOTO AUTOR

STŘEŠNÍ KRAJINA