U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Výměna vodovodního těsnění

Kategorie: Dílna | Autor: fx, KRESBY FX

V domácnostech se můžeme setkat se třemi typy vodovodních baterií – s klasickými kohoutkovými, s jednopákovými a s termostatickými. Poradíme vám, co dělat u prvních dvou typů, když z uzavřeného kohoutku kape voda a těsnění neplní svou funkci.

Kohoutkové baterie

Jejich základní částí jsou uzavírací ventily teplé a studené vody. Přestože všechny ventily mají stejnou funkci, existuje více typů, jež se liší v některých detailech. Většinou se jedná o těleso ventilu a o kuželku. I přes různé systémy vedení kuželky v tělese ventilu při uzavírání mají všechny jedno společné, a to je těsnění (viz obrázek). Vřeteno je na horním konci většinou opatřeno čtyřhranem 6×6 mm, na který se nasazuje ovládací rukojeť (růžice). Vřeteno typu A má v dolní části dutinu, ve které je zasunuta kuželka s rovnou dosedací plochou pro těsnění. To je na kuželce zajištěno proti vypadnutí maticí M4. U novějších typů vodovodních kohoutků a baterií se častěji setkáme s ventily v provedení B a C, které mají odlišný tvar i způsob vedení kuželky v tělese ventilu.Na studenou vodu lze používat těsnění pryžové nebo kožené, na teplou fíbrové. Při výměně se většinou ale všude používá pryžové těsnění T 12 – 3/8″ – 10, jehož vnější průměr je 13,5 mm, tloušťka 3,5 mm a průměr vnitřního otvoru 4 mm. Je k dostání v každém železářství.

Pracovní postup: Nejprve zavřeme uzávěr vodovodní odbočky pro náš byt. Potom otevřeme kohoutek (např. u vany) a zbylou vodu z potrubí vypustíme, aby nám při práci nevytékala z ventilu. Vyšroubujeme šroubek M4 na růžici a sejmeme ji ze čtyřhranu (obr. 1). Některé kohoutky mívají převlečný kryt, který odšroubujeme pravoúhlým posuvným klíčem. Potom stranovým klíčem s otvorem 17 mm vyšroubujeme kompletní ventil i s kuželkou (obr. 2). Pozorně si prohlédneme dosedací plochu sedla uvnitř ventilu, nemá-li nánosy vodního kamene, trhlinky nebo jiná poškození (obr. 3). I to bývá někdy příčinou netěsnosti, a pokud se nám nepodaří upravit povrch sedla, aby byl hladký a rovný, je lépe pozvat si instalatéra, který může sedlo přefrézovat ruční frézkou. Otáčením čtyřhranu na ventilu si poněkud vysuneme kuželku, abychom ji později mohli uchopit kleštěmi kombinačkami. Nedoporučuji vyšroubovat kuželku úplně – obtížně se potom zasazuje zpět. Klíčem s otvorem 7 mm vyšroubujeme matici M4 (obr. 4). Jehlou nebo šroubováčkem vypáčíme z kuželky vadné těsnění (obr. 5) a na jeho místo vložíme těsnění nové (obr. 6), které znovu zajistíme maticí M4. Kompletní ventil zašroubujeme zpět do tělesa kohoutku a s citem jej dotáhneme.Ventily novější konstrukce mívají pod přírubou tělesa těsnění, u starších bývá závit utěsněn navinutým konopím. Není vhodné znovu použít staré konopí. Nemáme-li nové, můžeme ho nahradit vlákny z rozcupovaného konopného provazu – vlákna omotáme kolem závitu a potřeme fermeží. Než otevřeme uzavírací ventil stoupačky, nezapomeneme předtím uzavřít ventil vodovodu.Pokud u ventilu vytéká voda přímo z tělesa vodovodní armatury, je třeba vyměnit pryžové prstencové těsnění na horní části ventilu (tzv. O kroužek). Uvnitř tělesa ventilu jsou ještě jiné O kroužky, které mohou způsobovat protékání vody v horní části vřetene. Abychom je mohli vyměnit, musíme vysunout závlačku na hlavě tělesa ventilu, vřeteno vysunout z tělesa dolů a potom můžeme příslušné O kroužky vyměnit.

Pákové baterie

Pokud u nich kape voda, nemusí být závada vždy v těsnění. Tento typ baterií má složitější systém, který umožňuje současně mísení teplé a studené vody a regulaci průtoku až po úplné uzavření. Vzhledemk tomu, že typů a konstrukčních řešení je mnoho, nelze dát univerzální návod na odstranění některých závad (obr. 1).

Pracovní postup: Nejprve se přesvědčíme, jestli není baterie pouze zanese-na nečistotami, které mohounetěsnost způsobovat. Často postačí několikeré prudké otevření a zavření vody, která nečistoty vyplaví. Toto proplachování provedeme několikrát v krajních polohách “teplá”- “studená” a také ve střední poloze. Pokud tento zákrok nepomůže, musíme nejprve odmontovat ovládací páku vyšroubováním zajišťovacího šroub-ku (obr. 2). Po sejmutí páky můžeme vytáhnout celou kartuši a prohlédnout stav těsnění.Pokud je k dostání souprava těsnění pro tento typ baterie, namontujeme ji podle pokynů výrobce. K některým lze koupit i náhradní kartuše. Po výměně kartuše baterii opět zkompletujeme (obr. 3). U složitějších typů je lepší svěřit opravu instalatérovi.

Obr. 1 – Výměna vodovodního těsnění u kohoutkové baterie

Obr. 2 – Kohoutkové ventily

Obr. 3 – Oprava pákové baterie

Výměna vodovodního těsnění