Štíty venkovských domů

Ozdobou většiny venkovských domů jsou jejich štíty. Nad všechny vynikají jihočeské barokní křídlové štíty s bohatou plastickou a barevnou výzdobou. V podhorských oblastech na severu a západě najdeme štíty dekorativně obkládané různě barevnou břidlicí, která nejen zdobila, ale také dům chránila před rozmary počasí. Roubenky i některé zděné chalupy mívají štít hrázděný nebo bedněný, kladením prken v různých směrech vznikl také pohledný štít, někdy doplněný dalšími vyřezávanými prvky.

Vesnické zděné domy ze začátku 20. století už mají většinou střízlivý štít, prolomený jen menšími podkrovními nebo půdními okénky, mezi nimiž může být nika, určená pro sošku svatého, případně letopočet stavby. I takový štít bude dělat domu parádu, když bude udržovaný, barevné lemování okének bude ladit s ostatní fasádou a nika se dočká zajímavé dekorace.

Jeden z častých typů dřevěného štítu roubenek, kdy bílé lišty překrývají styk svislých prken (Jizerské hory)

Štít lemovaný zubořezem obohacují tři odlišné typy okének (Mladoboleslavsko)

Tato lomenice se svisle kladenými prkny a bílými lištami je neobvyklá jak velikostí a tvarem štítu, tak barevným řešením (Poličsko)

Lomenice mohou být rozděleny na několik polí a prkna se do nich skládají v různých směrech, což vytváří zajímavý vzor (Chomutovsko)

Hrázděné zdivo může tvořit celý štít nebo jen jeho část, zbytek bude bedněný (Liberecko)

Na obklady štítů, ale i stěn pod nimi, se používaly vedle břidlice tvarem prostší a levnější továrně vyráběné eternitové šablony

I u nově postavené roubenky nacházíme dekorativně skládané lomenice, které jsou ještě doplněny vyřezávanými římsami a sloupky imitujícími kočičí procházku (Krkonoše)

Střízlivý prkenný štít zakončený podlomenicí (Orlické hory)

Z břidlice různých barev se štípaly desky všemožných tvarů a velikostí a ty se skládaly na štítu do jednodušších i složitějších vzorů (Děčínsko)

Selské baroko je stavební sloh lidové architektury, který osobitě přetvářel prvky městské a zámecké barokní architektury na venkovských staveních. Uplatňoval se během 19. století hlavně v jižních Čechách, v oblasti Soběslavských a Zbudovských blat, na Písecku, Vodňansku a Třeboňsku. Jinde v Evropě ho nenajdeme.

Dům na Písecku má křídlový štít bohatě zdobený barokními i klasicistními prvky, jako jsou spirálové závity – voluty, slepá balustráda, pilastry a lizény a další, což je ještě umocněno tříbarevným provedením

Jihočeské štíty jsou svým zdobením pověstné

Typické pro štíty lidového baroka je jejich ozdobné lemování, různě tvarované šambrány kolem oken a po ploše volně rozmístěné drobnější štukové ozdoby včetně letopočtů či iniciál stavebníka – vše barevně zvýrazněné (Holašovice)

Barokní štíty nejsou jen křídlové, mají i klasický tvar trojúhelníku (Holašovice)

TEXT: Iva Tvrzová
FOTO: Vladimír Hájek, Marie Rubešová, Pavel Veselý a Shutterstock

Štíty venkovských domů