U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STAVÍME ZAHRADNÍ ZÍDKU

Kategorie: Zahrada | Autor: FX

Pokud máte chatu nebo chalupu v kraji s dostatkem kamene, stavba zídky se sama nabízí. Může upevnit svah, rozčlenit terén, ohraničit terasu, anebo – porostlá skalničkami a další květenou – ozdobit kout, za nímž není zrovna krásný výhled. Nejvhodnějším kamenem na suchou zídku jsou pískovce nebo zvětralé vápence, v nichž se velmi snadno uchytí kořínky suchomilných rostlinek, ale pěkná stavba se dá vytvořit i z neopracovaných kusů lomového kamene. Nevhodná je opuka, která účinkem kolísání teplot praská, a malé oblázky. Suché zídky neděláme zpravidla vyšší než 1 metr, neboť rostliny v horních patrech zdi trpí suchem. Nevysazujeme je příliš hustě, optimální jsou 4 na 1m2.

Nejprve vykopeme 40 cm hluboký základ, který do 30 cm vyplníme vrstvou štěrku. Utužíme ji a zasypeme pískem. Stavíme-li zídku u svahu, kopeme základ zhruba 40 cm od něj; prostor postupně vyplňujeme.

Základní řadu kamenů zapustíme částečně pod úroveň terénu. Kameny usazujte rovně vzhůru, popřípadě s mírným sklonem vůči svahu, čímž zabráníte naklánění zídky směrem dopředu.

O přenášení větších kamenů se nikdy nepokoušejte sami, v partě je práce lehčí i veselejší. Při jejich usazování se vyplatí rukavice. Kameny skládejte tak, aby nevznikaly spáry ve tvaru kříže. Dutiny vyplňte zeminou chudou na živiny.

Když už zídka dosáhla určené výšky, zakončíme ji vrstvou plošších, mírně přečnívajících kamenů, které ji shora zakryjí a prodlouží životnost celého díla. Horní řadu kamenů dobře usaďte a uzavřete při tom větší štěrbiny.

Stavíte-li zídku u svahu, vyplňte po usazení každé řady kamenů prostor hrubým pískem a zeminou, čímž se zvýší její stabilita. Získáme tím zajímavý prostor pro vytvoření květinového záhonu.

Zídku můžeme vést i přes roh. V tom případě klademe kameny (měly by být delší než vyšší) vzájemně přes sebe. Nakonec do ní umístíme skalničky a další květiny, nenáročné na kvalitu půdy, jejichž kořínky prorostou spáry a zeď zpevní.

STAVÍME ZAHRADNÍ ZÍDKU