U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stavíme krb s vložkou

Kategorie: Stavba | Autor: rb

Do stavby krbu svépomocí se může pustit jen zdatný kutil. Má vyhráno, pokud je v okolí nějaký řemeslník, který má s podobnou stavbou zkušenost.

Jestliže zakoupíte od výrobce stavebnici tohoto topidla, získáte i návod k montáži. Doporučujeme však nechat si ji přece jen sestavit profesionálem. Na obrázcích z postupu stavby krbu s jednoduchou vložkou firmy BeF Blansko je zřejmé, že to zvládnou v rekordním čase. Investor však musí být dobře připraven.

* Musí předem zjistit stav a vhodnost komínového tělesa, eventuálně nechat komín vyvložkovat.

* Norma požaduje, aby topidla s rozdílnými tahovými poměry – mohou být uzavřená, uzavíratelná a otevřená -nebyla napojena na společném komínovém průduchu.

* Další podmínkou úspěchu je dostatečný přísun vnějšího vzduchu do místnosti. Chladný vzduch by měl mít přístup pod krbovou vložku, odkud se do ní nasává, „oplachuje“ ji a nahoře pak ohřátý vystupuje z mřížek.

* Při rozhodování o umístění krbu nesmíme zapomenout na to, že před otvorem topeniště musí být směrem dopředu i do stran zachována vzdálenost minimálně 80 cm k dalšímu vybavení místnosti.

* Krb musí být postaven na pevném podloží, nejlépe na betonové či jiné nehořlavé desce. Je-li v místnosti hořlavá podlaha, je nutné ji z příslušné plochy odstranit nebo tepelně izolovat. Při provozu topidla by se neměla ohřívat na více než 50 °C. Je rovněž možné usadit krb na stojánek, který je vyroben z oceli.

* Pokud chceme krbu využít i k vytápění dalších prostorů, je třeba předem připravit prostupy pro horkovzdušný rozvod, popřípadě elektroinstalaci pro připojení ventilátoru.

* Opěrná zeď kolem obvodu komína musí být z nehořlavého materiálu. Neníli, použijeme jako izolace skleněnou nebo čedičovou vlnu v hliníkovém obalu. Na vnější stěně, tedy na obvodové stěně stavení, je vhodné odstínit zeď, aby teplo zbytečně neutíkalo zdí ven. Doporučujeme moderní materiál Promasil.

* Podstavec krbu, v němž bývá i prostor na uskladnění dřeva, se staví z cihel, liaporu, pórobetonu nebo syporexu a obkládá pískovcem, travertinem žulou, mramorem různého zabarvení i dalšími materiály.

* Nástavba krbu – lapač spalin, zvaný také sopouch, dýmník nebo širm – se staví z nehořlavého materiálu, například z protipožárního sádrokartonu nebo liaporových tvarovek. Na žádném krbu s vložkou nesmí chybět horní ventilační mřížka.

* Boční kontrolní dvířka nástavby krbu se v Čechách dělají výjimečně, ovšem jsou výhodné, neboť umožňují kontrolovat stav vnitřní části nástavby a odkouření. Lze je nahradit dostatečně rozměrnou vyjímatelnou větrací mřížkou.

* Strop horního patra by měla od působení tepla izolovat přepážka; bývá skrytá v nástavbě.

* Vyvedení komína musí být podle nové normy EU minimálně 50 cm pod stropem místnosti.

* Vedení spalin a kouřovod v místnostech nad krbem izolujeme.

* Dřevo na topení v krbech by se mělo optimálně porážet od prosince do února a hned naštípat. Tím se urychlí vysychání. Mělo by se pak ještě 2 – 3 roky skladovat na vzduchu, chráněné před deštěm.

Popisy k obrázkům

1) V dobře izolovaném prostoru přijdou nejprve na řadu metr a vodováha. Měli bychom mít představu o zařízení okolního prostoru, abychom mohli dodržet předepsanou vzdálenost

2) První díl stavebnice s vyříznutou klenbou je ze syporexu a je už předem opatřen spárovaným obkladem; díly se spojují lepidlem Rapid, které odolává vysokým teplotám

3) Na podstavec se uloží přesně do roviny kamenný překlad s prostorem na posezení; uprostřed je připravený prostor pro vložku

4) Krbová vložka – v tomto případě Blanzek 700, se osadí a po vynechání dilatačních spár se stavebnice skládá dál až k římse

Na překlad se uloží kamenná či dřevěná římsa s ochranou před sáláním, vložka se pomocí kouřovou připojí na komín a vytvoří se nástavba. Otvory pro větrací mřížky jsou v tomto případě na bocích

Autor fotografií: FOTO ARCHIV FIRMY BEF

Stavíme krb s vložkou