Stavební fólie

Stavební fólie jsou nezbytnou součástí izolačních vrstev střech, podlah, zateplovacích systémů či hydroizolace základů a stěn domu. Je důležité jednotlivé typy fólií navzájem nezaměňovat.

Existují různé typy stavebních fólií, jejichž materiálové složení určuje jejich použití. Zvláště u těchto stavebních materiálů je mimořádně důležité zvolit typ fólie, který bude přesně plnit očekávaný účel. Jakákoli záměna či nesprávná montáž může mít následky například v podobě nežádoucí kondenzace vlhkosti ve zdivu či v dřevěných konstrukcích.

V moderních konstrukcích střech
najdou uplatnění parozábrany
i paropropustné fólie

Nechte si poradit

Aby fólie stavbu skutečně chránila, musí podle způsobu umístění v konstrukci vlhkost buď zadržovat, nebo naopak odvětrávat. To se týká zejména parozábran či difuzně otevřených paropropustných fólií, které mají zcela rozdílné funkce a nesmí být zaměněny.
Používáte-li fólie při jakýchkoli typech stavebních prací, které děláte svépomocí, držte se vždy projektové dokumentace nebo vše alespoň zkonzultujte s odborníkem. Nakupujte buď na e-shopech výrobců a využijte jejich poradenských služeb, nebo si nechte ve stavebninách doporučit produkty podle toho, co máte v plánu.

Kombinace parozábran
a difuzně otevřených fólií
zabraňuje pronikání vlhkosti
do tepelné izolace a zároveň
umožní její odpařování
(Rockwool)

Podstřešní fólie

Moderní konstrukce střech a podstřešních izolačních systémů vždy předpokládají použití různých typů fólií, které slouží k posílení tepelně izolačních parametrů a odolnosti střechy proti vlhku a srážkové vodě.
Používají se v nich parotěsné fólie (parozábrany), které slouží jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce. Tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Tvoří tak parotěsnou a vzduchotěsnou bariéru zevnitř interiéru do tepelné izolace.
Difúzní (paropropustné) fólie jsou vícevrstvé difúzně otevřené fólie pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech, ale i provětrávaných fasád. Chrání dřevěné prvky krovu a tepelnou izolaci před pronikáním vody při poškození střechy, netěsnostech střešní krytiny. Zvyšují vzduchotěsnost střešního pláště. Bývají rovněž označeny jako kontaktní střešní fólie, protože jsou určeny k přímé pokládce na tepelnou izolaci nebo dřevěné bednění a umožnují tak využití celé výšky krokve nebo konstrukce fasádního roštu pro vložení tepelné izolace.
Tyto fólie se vyznačují vysokou propustností pro vodní páry a umožňují tak odvětrání par prostupujících z interiéru. Páry mohou zevnitř pronikat například kvůli špatně udělané parotěsnicí vrstvě na vnitřní straně střešního pláště.
Existují však i nekontaktní střešní difúzní fólie. Ty se nesmí pokládat přímo na tepelnou izolaci a vyžadují odvětrávanou mezeru nad i pod fólií. Rovněž je nutné ponechat větrací mezeru mezi tepelnou izolací a fólií (min. 20 mm) a zajistit vstup vzduchu u okapu a výstup u hřebene střechy.
Přesná skladba střechy podle typu použité střešní krytiny a izolací by měla vždy zahrnovat i doporučené typy fólií a způsoby jejich umístění v konstrukci.
Podobnou funkci jako v konstrukcích střech mají stavební fólie i v tepelně izolačních systémech fasádách. Fasádní fólie chrání tepelnou izolaci a nosné konstrukce opláštění zejména před vodou a sněhem. Podporují vzduchotěsnost pláště fasády a tím zvyšují účinnost tepelné izolace.

Nopová fólie vytvoří u stěny
nevelkou, ale pro provětrávání
dostatečnou vzduchovou
štěrbinu

Sklovláknité tkaniny

„Perlinky“ jsou známé fólie pro venkovní zateplovací systémy, vnitřní omítky či výztuhy podlahových potěrů. Životnost kontaktního zateplovacího systému může podle odborníků významně ovlivnit právě kvalita a správná aplikace mřížkové tkaniny ve výstužné vrstvě. Mřížkové tkaniny se vyznačují dlouhou životností a odolností vůči extrémním povětrnostním podmínkám.
Speciální kategorií jsou sklovláknité mřížkové tkaniny do podlah. V nich se stávají moderní alternativou k tradičním ocelovým kari sítím, které brání prasklinám při vyzrávání betonových potěrů.
Pro zvýšení pevnosti v tahu či ohybu a omezení prasklin vznikajících při zrání je nutné beton vyztužit. Vedle kovových sítí či polypropylenových vláken je jako výztuž doporučovaná právě sklovláknitá mřížka (např. Vertex).

Při zateplování šikmé střechy
poslouží parotěsné fólie
k ochraně proti kondenzaci
vodních par

Nopová fólie

Mezi stavební fólie se širokým spektrem využití, například při často prováděném odvlhčení a dodatečné hydroizolaci starších domů a chalup, patří nopové fólie. Slouží k ochraně suterénů a podzemních konstrukcí proti zemní vlhkosti a podzemní beztlakové vodě, na ochranu hydroizolačních povlaků proti mechanickému poškození, jako protiradonová bariéra i jako náhrada podkladního betonu podlah na terénu.
Fólie svým tvarovaným povrchem vytváří vzduchovou mezeru mezi fólií a podkladem, která umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku vodních par a umožňuje odvětrávání vlhkosti do prostoru nad terénem. Je důležité pochopit princip fungování nopové fólie a vyhnout se časté chybě v podobě opačné pokládky. Prostor pro vzduchovou mezeru a následné odvětrávání pomáhají vytvořit právě výstupky na fólii, zvané nopy. Stranou, z níž nopy vystupují, se fólie pokládá na zdivo či na jiný podklad.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Stavební fólie

Stavební fólie