U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stavba fóliového jezírka

Kategorie: Březen | Autor:

Fólie nám dává možnost tvarování a přizpůsobování jezírka terénu. Používají se fólie z PVC, polyetylénu nebo plachta z butylu (vydrží až 50 let).

1. Vykopeme základ do požadovaného rozměru. Pokud chceme vybudovat “vodní přechod”, zhruba v polovině vytvoříme hliněný násep ve tvaru dlouhé úzké lavice. Na bočních stěnách ponecháme v různých hloubkách výstupky na výsadbu vodních rostlin. Odstraníme ze dno ostré kameny nebo kořeny a rozvrstvíme asi 10 cm silnou vrstvu říčního písku, u členitější a větší nádrže použijeme geotextilii nebo plastové svahové matrace, které rostlinám usnadňují zakořenění.

2. Do výkopu položíme geotextilii (není podmínkou) a na ni volně fólii. Okraje jen lehce zatížíme. Pak začneme napouštět vodu, která vahou fólii vyrovnává a usadí do pískového lože. Zátěž postupně odstraňujeme a po naplnění vodou vyrovnáme okraje fólie zastřižením a přisypáním nebo odebráním písku.

3. Okraj jezírka zatížíme kameny nebo dlaždicemi a nádrž osadíme vodními rostlinami v nádobách.

Čištění vody

V rybníku, kde je dno hustě pokryto flórou dospělých rostlin, se voda čistí sama. V případě, že ve vodním prostředí žijí ryby či jiná fauna, je nutno vodu čistit uměle. Používají se různé typy filtrů, které se instalují do vody a pravidelně vyměňují. Odlišnou variantou jsou rybniční filtry, které se instalují na břehu a je do nich voda v pravidelných intervalech vháněna čerpadlem.

Našlápne balvany se pokládají na ochrannou mezivrstvu, aby nepoškodily fólii.

Stavba fóliového jezírka