U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Je čas zkontrolovat okapy

Kategorie: Stavba | Autor: Fx, KRESBY JOSEF ŠŤASTNÝ, foto ra

Před příchodem zimy bychom měli včas prohlédnout, v jakém stavu je střešní krytina a oplechování. Dnes si všimneme alespoň některých nejčastějších poškození klempířských prvků, které se mohou po čase nepříjemně projevit i na dřevěných částech střešní konstrukce.

Ucpané úžlabí

Zlom dvou sousedních ploch střešní krytiny kryje plechové úžlabí, které částečně překrývají krajní tašky. Mezery mezi taškami a úžlabím jsou vyplněny maltou. Časem se stává, že krajní taška vypadne do úžlabí a vzpříčí se. Na ní se pak zachytávají úlomky malty, které se vydrolí ze spodní strany tašek a vytvoří hráz dešťové vodě stékající úžlabím. Usazenina úlomků často poroste mechem a voda potom zatéká do stran a mezerami mezi úžlabím a taškami vniká do půdního prostoru. Úžlabí tedy vyčistíme zvenku dlouhou tyčí od všech usazených částí. Z vnitřní strany prohlédneme, zda jsou ucpány mezery mezi úžlabím a taškami a vydrolená místa opravíme maltou nebo vypěňovací hmotou.

Ucpaný okapový žlab

Nejčastějším materiálem, který ucpává okapové žlaby, pokud nejsou opatřeny drátěným chráničem, je listí. Může se také stát, že jeho průchodnost a nepříjemné přetékání vody na fasádu způsobí uhynulý pták. Může se však ucpat i úlomky z poškozené a opadávající omítky komínového tělesa. Úlomků může do žlabu napadat tolik, že ucpou celý jeho průtočný profil a při prudším dešti voda přetéká přes okraje a promáčí stěnu v dolní části zdi. Objevíme-li na střeše příznaky, které jsou na našem obrázku, můžeme s určitostí počítat s tím, že žlab bude ucpaný. Proto se vyplatí zkontrolovat jej a vyčistit. A samozřejmě nebudeme dlouho odkládat opravu omítky, popřípadě celého komínového tělesa.

Protékání žlabu

U plechových žlabů jsou jednotlivé díly sesazovány s přesahem 25 až 40 mm. Stykování žlabu je snýtováno řadou nýtů a utěsněno pájením. Časem se však, hlavně u žlabů, které nemají nýtované stykování, působením změn teplot a koroze sousedící části mohou oddělit. Tudy pak voda při dešti odkapává nebo protéká. Oprava tohoto poškození, zvlášť u hodně starého žlabu, by byla velmi pracná. Jednodušší je řešení, které vidíte na obrázku. Postižené místo očistíme od zbytků barvy a rzi ocelovým kartáčem. Na vnější stranu stykování přilepíme kvalitní lepicí pásku a na vnitřní stranu naneseme špachtlí nebo štětcem vrstvu epoxidové pryskyřice, která dobře zateče do škvíry ve stykování. Lepicí páska po zatvrdnutí pryskyřice časem sama odpadne.

Obr. 1 – V plechovém úžlabí se mohou hromadit nečistoty za ulomeným kusem tašky

Obr. 2 – Světlý pruh omítky na střeše signalizuje, že se i v okapovém žlabu nahromadily sutiny

Obr. 3 – Povolený spoj sousedních dílů žlabu lze opravit epoxidovou pryskyřicí

Je čas zkontrolovat okapy