U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STARÁ SKŘÍŇ bude sloužit dál

Kategorie: Dílna | Autor: Podle knihy Starožitnosti – ošetřování a opravy – rb

OPRAVUJEME

Na chatu nebo chalupu si málokdo pořídí úplně novou skříň. A nábytek, který získáte spolu s koupí těchto nemovitostí, anebo kousky, získané v některém z bazarů, nebývají bez vady. Skříně z těchto zdrojů jsou sice robustní a mohou sloužit ještě mnoho desítek let, ale vyžadují často menší opravu. Zručný kutil si jistě poradí se zkříženými dveřmi.

Oprava zkřížených dveří

Jestliže dveře nedrží zavřené, prohlédněte jejich strany se závěsy. Zjistíte-li pohyb nejen ve vodorovném směru, říkáme, že jsou dveře zkřížené. Příčinou jsou obvykle uvolněné nebo špatně přimontované závěsy (panty). Nejdříve se pokusíme utáhnout všechny uvolněné šrouby, jeden může být kratší a nezachytí důkladně druhý plát pantu. Najdeteli vrut zapuštěný pod úroveň, je třeba jej odstranit, otvor zaplnit dřívkem nebo sirkou a našroubovat vrut správné velikosti. Může se stát, že jsou příliš hluboko do dřeva zapuštěny jedna nebo obě části pantu. V tom případě odmontujte závěs, vyřežte kus tenké dýhy a podložte plátek pantu (obrázek 1). Přišroubujte jedním vrutem, vyzkoušejte pohyb dveří a pak teprve přišroubujte ostatní vruty. Někdy dveře o sebe drhnou – a zjistíte, že panty jsou v pořádku a dobře přišroubované. Než se dáte do dalších oprav, zjistěte, zda skříň stojí na rovné podlaze. Pokud ne, je třeba podložit přední nohy. Drhnouli dveře dál, odhalíme “ohnisko” podle odřeného povrchu rámu. Pokud je vada mírná, mohou být na příslušném místě jen odstíněné skvrny. Odhalíme ji přiložením tenkého papíru. Jestliže jsou dveře z pevného dřeva, ubereme je hoblíkem, dokud uspokojivě nezapadnou. Dveře dýhované lze hoblovat jen na závěsné straně a hranu dna. V tom případě je obtížné změřit, kolik se má ubrat. Stejně tak lze obtížně určit vadné místo.

Co se svěšenými dveřmi

Příčin, proč dveře špatně zapadají a jejich čelní deska naráží o dno nebo vázne o druhou půli dveří je několik. Nejdříve prohlédněte horní závěsy dveří a zjistěte, zda nejsou uvolněné. Volné nebo chybějící vruty nahraďte. Jestliže je závěs sám o sobě opotřebovaný, pokuste se koupit nový – podobného typu. Neseženete-li vhodnou náhradu, vyměňte oba dva. Odřízněte uložení a zaplňte otvory po starých vrutech. Prodloužit životnost původních závěsů můžete někdy i tím, že vyměníte horní za dolní. Někdy však mohou být zcela vyvrácené. Pokud není chyba v závěsech, může být příčinou nesnadného zavírání naštípnutý rám v místě závěsu (obrázek 2). Jestliže rám dveří čelní desky praskl v místě, kde je zapuštěný pant, způsobily to vruty. V tom případě je třeba odmontovat dveře, prasklinu mírně rozevřít, nanést kližidlo a pak pevně přisvěrkovat. Kolem spoje omotáme vlhký hadr a utřeme vytlačené zbytky kližidla z otvorů po vrutech a z celého uložení závěsu ještě než zatvrdnou. Po zaschnutí znovu namontujeme závěs.

Zapuštění nového závěsu

Někdy je třeba nahradit celou dřevěnou část, kde byl umístěn pant, protože prasklina byla příliš veliká nebo dřevo bylo napadené červotočem a závěs by se v onom místě neudržel. V tom případě musíme vyřezat nové zapuštění pantu. Nejdřív položíme závěs na vhodné dřevo a obkresíme jeho tvar. Umístění nového uložení pantu měříme od hrany skříně k hraně pantu. Vyznačíme konec nového uložení nožem a pravítkem. Nastavte rejsek ve velikosti hrany ke konci plátku, začněte uprostřed obrysu (obrázek 3) a vyznačte si zadní hranu uložení. Nastavte měřidlo na polovinu šíře pantu a vyznačte hloubku uložení. K vyřezání uložení použijte dláto a palici. Nasekejte přes vyznačený obrazec drážky asi po 2 mm, pak je oddělte dlátem (obrázek 4). Zkontrolujte, zda závěs sedí, váleček by měl být z poloviny zapuštěný ve dřevě. Po označení umístění vrutů použijte závěs a obtáhněte otvory tužkou (obrázek 5). Vyvrtejte malé otvory pro vruty – a zašroubujte závěs na místo.

STARÁ SKŘÍŇ bude sloužit dál