U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Srdcem je kotel

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor: – trn –

Při výběru nového kotle nerozhoduje jen cena. Musíme brát v úvahu i jiná kritéria. Především výkon, jaký potřebujeme a druh paliva, které máme k dispozici. Rozhodně se neobejdeme bez projektu nebo alespoň odborné rady.

Plynový kotel nezklame

Pokud máme zaveden zemní plyn, je na místě uvažovat o plynovém kotli. Stojí 25-100 tisíc Kč. Technické i estetické parametry plynových kotlů se v posledních letech radikálně zlepšily. Starší kotle měly například účinnost jen asi 60 % a kromě obytných prostor neproduktivně zahřívaly komínové těleso a své nejbližší okolí. Dnes je účinnost až 95 % a tak není problém vytápět úspěšně velký rodinný dům i menším kotlem.Můžeme si vybrat stacionární kotel do sklepa, nebo kotel závěsný, který pohodlně umístíme na chodbě či v koupelně. Běžně se prodávají kotle s odděleným zásobníkem teplé vody, ale koupíme i kotel se zásobníkem inegrovaným do jedné skříně. Pokud má navíc sekundární deskový výměník tepla, připraví dostatečné množství teplé vody pro celou rodinu, aniž by při koupeli ten poslední musel čekat, až se voda zase ohřeje. Naprostou špičkou jsou kondenzační kotle s výhřevností přes 100 % – dokáží totiž využít i teplo spalin, které jinak uniká komínem. Ušetří tím až 30 % provozních nákladů. Plynové kotle mohou být napojeny na běžný komín. Když v bytě není, instaluje se “turbo” kotel s nuceným odtahem spalin (například průduchem ve zdi).Při výběru nesmíme zapomenout, že u plynových kotlů je na prvním místě bezpečnost uživatelů a proto vyžadují pravidelnou revizi. Bezproblémový provoz a snadnou obsluhu moderních kotlů umožňuje elektronická regulace. Elektronika dokonce sama může odhalit vznikající problém a na displeji majitele upozorní, co má udělat (případně volat opraváře).

Elektřina se dobře obsluhuje

Elektřina je ekologické “palivo”, ale nutno dodat, že především v místě konečného použití. Při její výrobě je naopak zátěž životního prostředí vysoká a také proto je topení elektřinou poměrně drahé. Jeho účinnost je však až 99 % a energetické závody nabízejí pro tento způsob topení elektřinu za nižší tarifní cenu po dobu až 20 hodin denně. Největší výhodou je, že elektrické kotle jsou – stejně jako plynové – nenáročné na obsluhu a snadno se regulují. Kotle s nejmenším výkonem (do 10 kilowat) stojí asi 10 tisíc Kč, běžné kotle o výkonu 50-60 kW jsou úměrně dražší. Jejich výkon je ovšem možné bez problémů regulovat třeba na 12 kW a kotlem v určitých obdobích pouze přitápět.

Topný olej s DPH

Zajímavým palivem pro domácnosti jsou lehké a superlehké topné oleje. Ačkoliv se olejové kotle obsluhují i regulují o poznání lépe, než kotle na tuhá paliva, jsou u nás mnohem méně rozšířené. Nemají sice v našich krajích takovou tradici, ale hlavním důvodem je, že prodejní cena za topný olej zahrnuje 22 % DPH a ještě k tomu spotřební daň. Tu sice spotřebitel dostane od státu zpět, ale až na podkladě žádosti a s velkým zpožděním. Olejové kotle stojí asi 35-50 tisíc Kč, ale musíme připočítat ještě náklady na olejovou nádrž a na technické zázemí v domě nebo ve sklepě.

Při vytápění běžného rodinného domku se spotřebuje asi 3 tisíce litrů paliva za topnou sezónu. Problémem může být zásobování v zimním období, ale dá se vyřešit například předzásobením v létě, kdy je topný olej dokonce levnější. Podmínkou je dostatečný objem nádrží.

Levnější, ale s obsluhou

Hlavní nevýhodou kotlů na uhlí nebo na dřevo je časově a fyzicky náročná obsluha a poměrně obtížná regulace. Předností je nižší pořizovací cena topidel a levnější palivo. Kotle o výkonu 18-30 kW stojí asi 30-50 tisíc korun. Vyžadují častou údržbu a odbornou kontrolu technického stavu.Kotle na uhlí se dělí na násypné (s horním odhoříváním) nebo dvoukomorové (se spodním odhoříváním). Násypné kotle jsou jednodušší na obsluhu, ale hůře se regulují. Kotle na dřevo spalují kusové dřevo, dřevěné brikety, piliny, štěpky a palivo z biomasy (pelety) – tedy obnovitelnou přírodní surovinu. Nižší účinnost starších typů byla vyřešena technologií pyrolytického spalování. Princip je v tom, že nejdříve se spálí pevná hmota a v další fázi hořlavé plyny, které unikají v běžném kotli i s teplem do komína. Účinnost kotlů se tím zvýšila až na 85 %. Moderní kotle na pevná paliva se pomocí elektroniky a řízené ventilace dají dobře regulovat. Popel se vynáší jen jednou za 3-5 dnů a kotel je možné dokonce uvést až na 24 hodin do “tepelné rezervy” s minimálním výkonem a zcela bez dozoru.Důležité je uvědomit si, že v kotli se musí spalovat jen to palivo, pro které je určen (a které musíme mít k dispozici). Jinak se podstatně snižuje výkon a životnost, nepřiměřeně devastuje komínové těleso a ničí ovzduší.

FOTO 1 – Stacionární litinové kotle Supraline firmy Junkers mají výkon 15-54 kW. Pro ohřev TUV se kompletují se se zásobníkem 120-500 l. Palivem je zemní plyn nebo propan. Cena od 27 990 Kč (bez DPH)

FOTO 2 – Firma Thermona nabízí nástěnný plynový kotel Therm 28 LXZ. Má účinnost 92 %, výkon v rozsahu 12-28 kW a lze na něj připojit čidla ekvitermní regulace.

Cena je 23 100 Kč

FOTO 3 – Kotle na dřevo Amos spalují dřevo dvoustupňově: nejdříve se spálí hmota a potom v keramickém spalovacím prostoru se spálí dřevní plyny. Tím se zvýší účinnost až na 90 %. Výkon kotlů je 14-70 kW

FOTO 4 – Nádrže na topný olej pro olejové kotle sestavené do bloků 800-3000 l umožní předzásobení palivem v letních měsících za nižší cenu (Roth)

Srdcem je kotel