U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SOUTĚŽE

Kategorie: Soutěže | Autor:

SOUTĚŽ ARCHITEKTŮ 2008 Rekreační dům Ygne na ostrově Gotland Navržen architektem Thomasem Sandelem a Elenou Kanevskou. Podle vyjádření poroty se podařilo „…uprostřed borovicového lesa na ostrově Gotland vytvořit chatu, kde hlavním materiálem je dřevo. Jednoduchá, expresivní budova dává barvou, tvarem a dispozicí pocit lidské přítomnosti, aniž by byla narušena ona výjimečná lesní nálada. Stěny jsou z palubek a okna zcela otočena do divoké přírody. To nejlepší na celém konceptu je práce se světlem, které štědře proniká dovnitř.“

SOUTĚŽ VÝROBCE BAREV FALU RÖDFÄRG 2008 Rekreační chata „Vrstvy“ Chata byla postavena ve Stockholmském souostroví v roce 2006. Architektka Pernilla Övfvergard, použila tradiční švédskou barvu Faluröd v dnes velmi populárním černém odstínu. Podle slov poroty využívá chata „Vrstvy“ dobře své polohy na severní straně. Je obrácena čelem proti otevřenému fjordu. Umístěním uprostřed skalisek ladí barevně s okolím, v němž zdánlivě úplně zmizí. Dispoziční řešení tvoří vzestupnou spirálu, která dává možnost kompaktního bydlení na dobře využitých třiceti metrech čtverečních.

SOUTĚŽ DŘEVAŘSKÉHO PRŮMYSLU ORGANIZACE SKOGSINDUSTRIERNA 2008 Rekreační chatka „Dům Tjajkovski“

Slova poroty: „Snadné a vhodné využití dřeva v kombinaci se sklem. Dům je umístěn na rovném povrchumezi dvěma skálami. Je částečně orientován proti slunci na jihu a průčelím je otočen směrem k vodě na západě. Hra světla posiluje dojem toho, že hranice mezi vnitřní a vnější plochou jsou jen náhodné.“ Architekty jsou pánové Tham a Videgard, stavitelem Tomáš Tjajkovski. Chata byla postavena v letech 2003 – 2006 na ostrově Husarö ve Stockholmském souostroví.

Popisy k obrázkům

SOUTĚŽE