U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SOUTĚŽ DŘEVĚNÝ DŮM

Kategorie: Stavba | Autor: rb

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Nadací dřevo pro život a dalšími státními i profesními organizacemi vyhlásili 30. listopadu 2005 soutěž o návrh na nízkoenergetický rodinný nebo bytový dům s podstatným – více než 50% použitím technologií, jejichž zákadem je dřevo. Cílem soutěže je představit kvalitní domy, které nabídnou různým investorům zdravé bydlení, co nejméně zatěžující životní prostředí i rozpočet vlastníků. Soutěže se mohou zúčastnit i stavebníci, kteří nejsou autorizovanými architekty.

   Termín odevzdání soutěžních návrhů i s detaily: 28. února 2006. Více na www.mpo.cz, www.cka.cc nebo www.drevoprozivot.cz.

SOUTĚŽ DŘEVĚNÝ DŮM