U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Palivo může být i zadarmo

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor: – jt –

Téměř nevyčerpatelnou zásobu tepelné energie nabízejí alternativní přírodní zdroje – především slunce, voda a země. Efektivní využití pro vytápění lidských příbytků však vůbec není snadné. Umožňují je až vyspělé technologie 3. tisíciletí. Perspektivu mají především tepelná čerpadla a sluneční kolektory.

Tepelná čerpadla mají budoucnost

O tepelných čerpadlech se již několik let mluví velmi optimisticky. Mají levný provoz a palivo zdarma, takže během sezóny ušetří až 2/3 nákladů na topení. Jejich masovému rozšíření brání především vysoké investiční náklady. Čerpadlo s výkonem 10 kW stojí například asi 200-320 tisíc korun (podle typu), což bez dotací znamená návratnost nejdříve za 8-12 let. Nicméně státní rozpočet může přispět na pořizovací náklady až 30 % a navíc deseti tisíci Kč na energetický audit. České energetické závody poskytují navíc na provoz čerpadla 60% slevu za jistič a výhodný tarif 90 hal. za 1 kW po dobu 22 hodin denně (příkon čerpadle musí však být nejméně 1,5 kW). Na stavbu lze také použít úvěr ze stavebního spoření. Dotace a úvěry tak sníží návratnost. Tepelná čerpadla patří mezi nízko teplotní způsoby vytápění. Teplota vody je nejvýše 55 °C. Výkon je tím větší, čím menší je rozdíl mezi okolní teplotou a topným médiem. Obvykle nemůže být dimenzováno tak, aby zajistilo celou potřebu tepla a teplé vody v domě – jeho cena by neúměrně vzrostla. Proto je třeba zhruba do výkonu 5 % použit ještě jiný, doplňkový zdroj. Tento tzv. bivalentní systém je však obvykle nutný jen asi 20-30 dnů z celkového období topné sezony, která u nás trvá asi 230 dnů. Ideálním napojením je napojení na podlahové nebo stěnové vytápění, případně velkoplošné radiátory, které pracují s teplotou do 35 °C.

Slunce jako doplněk

Ani solární systémy nejsou již mnoho let na trhu žádnou novinkou. V našich přírodních podmínkách musí však být i ty nejdokonalejší výrobky doplněny ještě dalším tepelným zdrojem. Výkonný kolektor s příslušenstvím stojí nejméně 100 tisíc korun při návratnosti investice až 15 let. Životnost má ovšem až 30 let, takže dalších 15 let topíme a ohříváme vodu téměř zadarmo. Svým způsobem je tedy solární kolektor výhodnou investicí na celý život. Při nákupu kolektoru bychom měli vědět, zda jej budeme využívat celý rok, nebo jen v létě, jestli chceme kolektorem i přitápět dům, nebo jen ohřívat vodu v bazénu. Koletor můžeme mít na střeše, zavěšen na zdi domu nebo postaven na zahradě. Pomocí elektroniky se dá průběžně připojit do systému vytápění a ohřevu vody podle toho, zda svítí slunce nebo je pod mrakem. To všechno jsou důležité informace pro projektanta, který nakonec systém navrhne. A pokud jde o peníze: stát může na instalaci kolektoru přispět až 50 procenty!

Teplo ze zimní zahrady

K tepelné pohodě v domě může podstatně přispět i zimní zahrada. Záleží ovšem na jejím umístění, tvaru a způsobu využití. Z hlediska slunečního tepla je nejvýhodnější orientace na jih. Usilujeme-li o tepelnou pohodu, nesmí být zimní zahrada příliš hluboká a má být dost široká a vysoká, aby pokrývala co největší plochu stěny domu. V létě dopadají sluneční paprsky na zemi pod úhlem asi 60 stupňů. Dostatečně šikmá skleněná stěna jich až 80 % odrazí zpět do ovzduší a na stěnu domu se téměř nedostanou. Prostor v zahradě a přilehlé místnosti se tím pádem nepřehřívá. Naopak v zimě, kdy slunce v poledne svítí pod úhlem jen asi 20 stupňů, jsou paprsky využity maximálně a zahrada i dům jsou příjemně temperovány. V přilehlých místnostech se tak údajně ušetří až polovina obvyklých nákladů na topení! Předpokládá se ovšem, že zahrada není v zimě aktivně vytápěna. Když má dvě patra, lze při proudění tepla využít komínový efekt. V podlaze musí být samozřejmě rošty nebo průduchy.

Klimatizace s rekuperací

Moderní dům potřebuje nejen účinné topení, ale také větrání. Výhody obou systémů v sobě spojují rekuperátory tepla. Tato zařízení dokáží využít teplo ze vzduchu odcházejícího při větrání z interiéru. Účinnost rekuperace je 30-80 %. Nejvýkonnější sestavy ohřívají teplem z odváděného vzduchu vodu v tepelném výměníku nebo přímo v ústředním topení a navíc využívají nasávaný venkovský vzduch jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo vzduch/voda. Relativně vysoká teplota směsi venkovního a vnitřního vzduchu je totiž pro tepelné čerpadlo výhodná. Když do sestavy ještě připojíme slunečním kolektor, je účinnost celého systému hodně přes 90 %. Dokonalé elektronika a regulace je samozřejmě podmínkou.

FOTO 1 – Jednotka DUPLEX (Atrea) je určena do rodinných domů a bytů pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla. Výkon je až 15 kW a účinnost rekuperace až 70 %. Umístí se v přízemí nebo v suterénu

FOTO 2 – Tepelné čerpadlo IVT Optima (Tepelná čerpadla IVT) typu vzduch/voda odebírá teplo z venkovního vzduchu až do teploty -10 °C. Při nižší teplotě se vypíná a vytápění objektu a ohřev TUV přebírá dotopový kotel (elektro nebo na plyn)

FOTO 3 – Kolektor Heliostar firmy Solar pro ohřev TUV má plochu 2 m2, váží 43 kg a maximální sluneční absorbtivitu 94 %. Teplota media může být až 180 °C. Jeho cena je asi 8000 Kč bez DPH

FOTO 4 – K tepelné pohodě v přilehlých obytných místnostech může výrazně přispět vhodný tvar a konstrukce zimní zahrady

Palivo může být i zadarmo