Solární panely pro vysoušení domu

teplovzdušý solární panel

Oproti fotovoltaickým panelům na výrobu energie se teplovzdušné panely montují na fasády staveb (Foto: SHV Thermo)

Využití solárních panelů k vysoušení chalupy a udržování optimálního mikroklimatu i v dříve vlhkých prostorách je velmi zajímavou možností využívání sluneční energie.

Pojďme si připomenout hned na začátku bez zabíhání do složitých technických detailů, že v případě solárních panelů (či teplovzdušných solárních kolektorů) pro vysoušení domů je řeč o něčem trochu jiném než o fotovoltaických panelech schopných dodávat domu energii nebo alespoň dobíjet zahradní osvětlení. Představte si něco jako topidlo, které temperuje interiér domu, ovšem s nulovými náklady na provoz. Zařízení musíte koupit a nainstalovat, pak už ovšem pracuje „samo“ tak, že přeměňuje energii ze slunečního záření na energii tepelnou.

Jak to funguje?

Solární panely pro odvlhčení či vysoušení nabízí řada dodavatelů a najdete je i pod názvem teplovzdušné solární kolektory. Prodejci obvykle poskytují řešení „na míru“ včetně produktů či sestav vhodných právě pro chalupy a chaty (ale i pro trvale obývané domy, dílny či provozovny). Ceny panelů se pohybují zhruba od 10 do 25 tisíc korun. Zařízení pracuje tak, že uvnitř panelu se ohřívá vzduch na teplotu zhruba o 10–40 °C vyšší, než je venkovní teplota ve stínu. Přetlak vhání tento ohřátý vzduch do interiéru. Dovnitř vháněný vzduch vytlačuje netěsnostmi nebo ventilací vlhkost z domu. Odstraňuje tak nepříjemné průvodní jevy vlhkosti, ať už je to zatuchlý zápach, nebo plísně na stěnách. Snižují se rovněž náklady na vytápění, které navyšuje zejména nárazové roztápění prochladlé, zatuchlé a vlhké chalupy před víkendovým pobytem.

Kam je umístit?

solární panel

Používají se panely bez kapaliny, v nichž sluneční světlo ohřívá vzduch. Foto: Shutterstock

Stěnové kolektory (panely) jsou nejčastěji využívaným druhem tohoto zařízení, ale existují i okenní kolektory, vhodné zejména do vytahovacích oken. Jejich použití je snadné, ale omezené, oproti stěnovým mohou pracovat jen v otevřených oknech a vyžadují tak přítomnost někoho v domě. Pro chalupy má větší smysl použití stěnových panelů. Předpokladem jejich dobré funkčnosti je však jejich upevnění na místo s přímým dopadem slunečního záření, které by v ideálním případě mělo dopadat kolmo na kolektor vzhledem k trajektorii slunce. Montujete-li tedy zařízení svépomocí, je vhodné tyto podmínky pečlivě vypozorovat. Kolektor by měl být orientovaný na jih nebo na jihozápad a měl by mít možnost přímého vyústění do místnosti, kterou odvlhčuje či temperuje.

Výhody

  • nulové náklady na provoz
  • snadná instalace
  • vysoušení vlhkosti, výměna vzduchu
  • větrání ve prospěch vnitřního mikroklimatu
  • možnost přitápění

Nevýhody

  • vyšší pořizovací náklady
  • závislost na slunečním záření
  • závislost na klimatických poměrech

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock a se svolením firmy SVH Thermo

Solární panely pro vysoušení domu