U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Snadná cesta přes trám

Kategorie: Stavba | Autor: Pavel Zeman

Rozhodneme-li se zrekonstruovat k bydlení prostor pod střechou, mohou nás nepříjemně zaskočit nestejně vysoké úrovně dvou navazujících podlah. Ve většině případů se vazním trámům nelze vyhnout ani je jednoduše vyříznout. Statika krovu by se narušila a střecha by mohla spadnout. Není však třeba věšet hlavu i takovou překážku jde velmi elegantně překlenout.

Pro navázání schodu na podlahu ve vyšší úrovni si vyrobíme dvě podložky z hranolků. Ty pevně přišroubujeme o tolik níž, aby nový schod byl zároveň s touto podlahou. Přímočarou pilkou pak vyřízneme klínek, kopírující zaoblení trámu – bude schod uzavírat ze strany. Na přední stranu trámu připevníme podstupnici (svislá plocha schodišťového stupně), na kterou pevně dosedne stupnice (horní nášlapná plocha). Podstupnice připevněná na trámu musí být ve stejné rovině jako vyrovnávací hranolky (obr. 2). Pro přesnost práce použijeme vodováhu. Z vnitřní nepohledové strany je podstupnice připevněna malými kovovými úhelníčky (lze použít i montážní pěnu). Zatížení podstupnice se rozloží na spodní půlkruhovou část schůdku. Není-li jiná možnost, můžeme ji přišroubovat přes pohledovou stranu dlouhými vruty přímo do trámu, předtím však předvrtáme otvory pro hlavy šroubů, které pak zapustíme a schováme krytkami. Na desce, jež bude stupnicí, si přesně změříme a tužkou a úhelníkem překreslíme vybrání na zárubně. Vyřízneme je přímočarou pilkou. Přední hranu schodu zaoblíme z nášlapné pohledové hrany pomocí frézky; postačí i ostrá rašple na dřevo a dočištění smirkovým papírem. Připravený díl položíme na vyrovnávací hranolky a podstupnici. Měl by přesně dosednout na dřevěné kolíčky. Stupnici usadíme a přilepíme (obr. 3). Druhý schod, tvořící půlkruhové pódium, je vyroben samostatně. Jeho nosný korpus, který ve výsledku nebude vidět, tvoří silná dřevotříska. Horní deska je pak z masivního dřeva – spárovky (obr. 4). Požadovaný tvar schodu si vystřihneme z kartonu, získáme tak přesnou šablonu 1 : 1. Tvar přeneseme na dřevotřísku, která bude sedět na podlaze spodní místnosti, a po přidání zhruba dvoucentimetrového přesahu po obvodu půloblouku i na lepenou dřevěnou spárovku o síle 25 – 28 mm. Pak přímočarou pilkou tvar vyřízneme. Rádius čistě zahladíme pomocí pásové brusky. Nakonec přední hranu hotového schodu upravíme profilovou frézou. Do přesahu zaobleného stupně vyfrézujeme drážku, do níž vložíme ohebnou tenkou překližku nebo odýhovaný sololit (obr. 5). Ohyb zajistíme malými hřebíčky nebo vruty. Hlavičky pak přetmelíme. Spodní schod je přesně tak vysoký, aby šel podsunout pod horní a dorazit až k trámu, a protože je také širší, je nutné před připevněním rozměřit shodně přesahy na obou stranách. Po přisunutí můžeme spodní schod přišroubovat šikmo k podlaze malými samořeznými vruty s křížovou hlavou. Potom hlavičky šroubů zapustíme a přetmelíme, aby nebyly vidět. Nebude-li do budoucna nutné schod demontovat (např. kvůli instalacím), úplně stačí jej přilepit chemoprenem nebo silikonem. (Spáru mezi podlahou a schodem můžeme olemovat tenkou lištou nebo transparentním tmelem.) Nakonec dvěma dlouhými vruty horní schod pevně ukotvíme do trámu (obr. 6). Nejprve do něj předvrtáme větší otvor, aby se celý vrut zapustil do stupnice, pak otvory zaslepíme dřevěnými zátkami.

MATERIÁL A NÁŘADÍ

* Na korpus je levnější a vhodnější silnější dřevotříska. Masivní dřevo použijeme pouze na stupnici a podstupnici. Spotřeba se řídí podle velikosti stupínku.

* Na úpravu materiálu potřebujeme kotoučovou a přímočarou pilu, pásovou brusku a horní frézku, na spojování je vhodný aku-šroubovák a delší vruty do dřeva.

* Neméně důležitá je povrchová úprava. Schody musí vydržet větší zatížení, a proto volíme kvalitní lak, který musí být nanášen ve více vrstvách.

* Výrobu lze zvládnout za víkend, nepočítáme-li spárovku. Tu je snadnější koupit, případně objednat u truhláře.

* Schodnice je možné zakoupit i v obchodech pro kutily, na půlkruhový stupínek se dá vzít i lepená silnější spárovka, používaná na kuchyňské pracovní desky o síle 2,8 – 4 cm v dezénu dub, buk, borovice. Tento materiál je dražší, ale kvalitní.

SPOJE NA KOLÍČKY

Veškeré neviditelné spoje na dřevěné spojovací kolíčky nejpřesněji provedeme pomocí kolí-kovací šablonky nebo stojanové vrtačky. Spoje si nejprve pečlivě promyslíme a rozkreslíme. Důležitá je správně nastavená hloubka vrtání.

Foto 1 – Podlahy nebylo možné výškově srovnat kvůli rozdílně řešenému krovu

Foto 2 – Horní schod kopíruje tvar vazního trámu

Foto 3 – Stupnice je vyříznutá kolem zárubní a přesně dosedá na kolíčky v podstupnici

Foto 4 – Korpus dolního schodu tvoří silná dřevotříska

Foto 5 – Do vyfrézované drážky vložíme ohebnou tenkou překližku nebo odýhovaný sololit

Foto 6 – Nakonec se horní schod pevně připevní do trámu

Snadná cesta přes trám